Gezamenlijke aanpak logistieke laadinfrastructuur voor bedrijvenpark Maastricht

donderdag 2 december 2021

Enpuls, Samenwerkende Industrieterreinen Maastricht (SIM), Enexis Netbeheer en de gemeente Maastricht/Zuid-Limburg Bereikbaar hebben samen met achttien bedrijven van Bedrijvenpark Randwyck in Maastricht in een pilot onderzocht wat de laadbehoefte voor elektrische logistiek voor de komende jaren zal worden en wat daarvoor nodig is.

Bedrijvenpark Randwyck in Maastricht is het eerste bedrijventerrein in Nederland waar een gezamenlijke aanpak op deze manier wordt uitgewerkt. Om de klimaatdoelstellingen te halen moeten in 2030 alle verkochte nieuwe bestel- en vrachtauto’s in Nederland ‘zero-emissie’ zijn. De verkoop van elektrische bestelbusjes steeg in 2020 al met 180%. Ook vrachtwagens zullen steeds méér elektrisch zijn.

Voor elektrische logistiek zijn voldoende laadpunten en capaciteit op het elektriciteitsnet nodig. Belangrijk onderdeel van de pilot voor bedrijventerrein Randwyck was dat het delen van ieders kennis en ervaringen in workshops leidt tot inzichten van de laadbehoeften op korte en lange termijn en hoe laadinfra gezamenlijk benut kan worden; en daarmee ook efficiënter, goedkoper en haalbaar.

Resultaten onderzoek

Uit een eerste onderzoek onder de achttien bedrijven blijkt dat de helft een visie heeft op het verduurzamen van het wagenpark of dat in voorbereiding heeft; de andere helft is er nog niet mee bezig. De helft denkt aan elektrisch rijden, maar ook biobrandstof, lpg, renewable diesel of waterstof worden overwogen. Eén op de vijf bedrijven heeft zonnepanelen; nog eens 33% heeft deze in de planning. Daarmee kan ook het eigen wagenpark en dat van andere bedrijven worden voorzien van elektriciteit.

In de workshop waar deze resultaten gepresenteerd zijn, werd ook duidelijk dat elk bedrijf andere laadbehoeften heeft en dat het elektriciteitsnet nergens hetzelfde is. Het meest verwachte laadprofiel was op eigen terrein in de avond en nacht ‘langzaam’ laden. Van snelladen wordt vooral onderweg of op bestemming gebruikt gemaakt.

Op basis van deze inzichten kan een concept-totaalaanpak gemaakt worden. Dat is hard nodig: uit de analyse van Enexis netbeheer blijkt dat de extra laadbehoefte van logistiek in 2028 zou kunnen leiden tot een knelpunt op het HS/MS-station in Randwyck. De extra energievraag door elektrificatie van gebouwen en processen is hierin nog niet meegenomen. Enkel met een totaalbeeld van de toekomstige energiebehoefte van het bedrijventerrein, kan Enexis uitbreidingen van het netwerk op tijd in zijn investeringsplannen opnemen.

Nabije toekomst

Een belangrijke conclusie die de deelnemers aan de workshop hebben getrokken is dat samenwerking op dit thema noodzakelijk is. Het doel is dan ook om nog meer bedrijven te betrekken. Daarnaast zullen de inzichten van de pilot gedeeld worden met de Nationale Agenda Laadinfrastructuur en Stichting E-laad. SIM wil ook andere bedrijventerreinen interesseren voor deze aanpak.

Gezamenlijke aanpak logistieke laadinfrastructuur voor bedrijvenpark Maastricht