International Symposium on Geometric Highway Design

dinsdag 7 juni 2022

Het International Symposium on Geometric Highway Design – kortweg ISGHD – vindt plaats van 26 tot 29 juni in Amsterdam. “Het congres gaat over wegontwerp in de breedste zin van het woord”, vertelt voorzitter van de congresorganisatie Patrick Broeren. “Op het congres komt alles samen, van ontwerp tot de effecten van wegontwerp. Ook verkeersveiligheid, richtlijnen, kruispunten en rotondes komen uiteraard aan bod.”

“Uniek is de samenwerking met het Urban Street Symposium, zodat ook echt alle soorten wegen, ook stedelijk en op het platteland, komen aan bod.”

“Bij wegontwerp spelen de effecten een belangrijke rol. Er gebeurt veel, denk bijvoorbeeld ook aan autonoom vervoer, wat doet dat met je infrastructuur en je ontwerp? Of klimaatadaptatie, echt een hot item, daar moeten wegontwerpers ook rekening mee houden. Veel sessies gaan dan ook over de fiets en de voetganger, en over de transitie in steden naar minder autobezit en meer duurzame vormen van mobiliteit.”

“De vorige editie zou al in 2020 zijn, we waren heel ver met voorbereide, maar in maart waren we door de coronacrisis gedwongen de stekker er voor dat jaar uit te trekken. Al snel bleek 2021 ook niet haalbaar, dus hebben we voor 2022 gekozen. Dat leverde wel een complexe puzzel op.”

“We verwelkomen graag wegontwerpers, verkeerskundigen, wegbeheerders, studenten en experts in 2022 weer fysiek op ons congres in Amsterdam. We zijn het enige symposium specifiek over wegontwerp en met een internationale blik, alle ontwikkelingen wereldwijd komen hier elke vijf jaar samen zodat we van elkaar kunnen leren. Wil je zien hoe ze het in Mexico of Japan doen, dan mag je dit niet missen. Je kunt de opgedane kennis ook echt hier toepassen.”

Lees hier meer.