Minister van IenW opent Intertraffic Amsterdam

woensdag 16 maart 2022

Intertraffic Amsterdam is na de corona pandemie weer helemaal terug. ’s-Werelds grootste beurs voor verkeerstechnologie en mobiliteit huisvest zo’n 800 exposanten, 120 sessies en demonstraties en verwacht bezoekers uit meer dan 150 landen. De beurs zal op 29 maart worden geopend door Mark Harbers (minister van Infrastructuur en Waterstaat).

Intertraffic opening vanaf de beursvloer

De officiële opening op dinsdag 29 maart vindt dit jaar op de beursvloer zelf plaats. De nieuwe minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers opent de beurs. De line-up wordt gecompleteerd door Jörg Marienhagen, Director Mobility Consulting bij Deutsche Bahn Engineering & Consulting en Daniël van Motman van de gemeente Amsterdam samen met Arwind Gajadien van Crafture & Livecrowd. Marienhagen zal de ambities en plannen van Deutsche Bahn presenteren voor toekomstbestendige mobiliteit en opties voor multimodaliteit, met het oog op een leefbaar en duurzaam mobiliteitsecosysteem en nieuwe technologieën die voldoen aan de connectiviteitsbehoeften van reizigers. Duo presentatoren Van Motman en Gajadien gaan in op de mogelijkheden van het ontsluiten en gebruiken van data resulterend in slim verkeers- en crowd management. De opening wordt feestelijk afgesloten met de bekendmaking van de winnaars van de Intertraffic Awards door jury voorzitter Pieter Litjens.

Wereldspelers op het podium

Gerenommeerde bedrijven, steden en belangenorganisaties zoals Swarco, 3M, Yunex Traffic (voorheen onderdeel van Siemens), Mercedes-Benz, KPN, Localyse - Google Maps, TomTom, Vitronic, Be-Mobile, Nissan, Amazon Web Services, de International Road Federation, Polis, de gemeentes Amsterdam, Rotterdam, Hilversum en Zwolle, TNO, EasyPark, Flowbird, WPS Parking Solutions en vele anderen maken deel uit van het programma en gaan samen met de bezoekers in op de steeds groter wordende bereikbaarheids-, veiligheids- en klimaatproblematiek. Op het demoplein treffen bezoekers bovendien de nieuwste mobiliteitsoplossingen zoals de hyperloop, bezorgrobots en duurzame, zelfrijdende en coöperatieve voertuigen.

De uitdagingen van de sector

De gepresenteerde mobiliteitsoplossingen en beleidsrichtlijnen spelen volledig in op de uitdagingen in de sector zoals verdere digitalisering en automatisering, de enorme groei in dataverzameling en de toenemende connectiviteits- en informatiebehoeften van de reiziger evenals de prangende klimaatproblematiek. Alles over nieuwe parkeerdiensten, digitale infrastructuur, vision zero en verbeteren van de verkeersveiligheid, effecten van klimaatverandering op de transportinfrastructuur, geïntegreerde mobiliteitsdiensten en dataplatforms, data-uitwisseling tussen wegkantsystemen en voertuigen en hoe wegbeheerders zich kunnen voorbereiden op zelfrijdende voertuigen is te vinden op Intertraffic. Uitgelichte summit-thema's zijn het veilig en beveiligd delen van gegevens, veiligere mobiliteit met kunstmatige intelligentie, het gebruik van data om congestie te bestrijden en reizigers een duwtje in de rug te geven, het creëren van nieuwe verkeersinzichten, slim assetbeheer en het optimaliseren van de verkeersdoorstroming met cloudtechnologie en verkeersanalyses. Dit wordt aangevuld met presentaties over het beïnvloeden van reisgedrag, nieuwe mobiliteitsmodi, geïntegreerde reis- en verkeersinformatiediensten, voorbeelden van in de praktijk gebrachte Mobility as a Service, allemaal met als doel een alternatief te kunnen bieden voor het gebruik van de eigen auto, congestie en CO2-uitstoot te helpen verminderen en beperkingen in transportcapaciteit op te vangen. De effecten van de Green Deal, flexibel gebruik van de openbare ruimte, trottoirbeheer, voertuig-bestuurder interactie, het creëren van vervolgstappen in Cooperative Automated Driving en diverse nieuwe ontwikkelingen op het gebied van verkeersveiligheid en wegenbouw komen aan bod in diverse workshops.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat 

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat  presenteren een groot aantal interactieve sessies en workshops met bijzondere aandacht voor de grote mobiliteitsmogelijkheden die digitalisering en data bieden. De focus ligt op het aanpakken van mobiliteitsvraagstukken in relatie tot de hedendaagse stedelijke problemen: toenemende verstedelijking en druk op beschikbare ruimte, veiligheid, klimaatverandering en leefbaarheid met workshops over brede welvaartsopvatting, Fit-for-55-voorbereiding op Europese klimaat- en energiewetgeving, asset management, in-car verkeersmanagement door data-sharing, slimme verkeersmonitoring, het creëren van data-gedreven ecosystemen, lessen uit Talking Traffic en standaardisatie van verkeersinformatie.

Een aantal hoogtepunten van het summitprogramma

Dinsdag 29 maart

10.30 - 11.30 - Publiek-private samenwerking en automated driving piloting in Californië door Contra Costa Transportation Authority, Nissan en Amazon Web Services

11.15 - 12.00 - IenW workshop over de Green Deal en Europese klimaat en energie wetgeving

11.15 - 12.15 - IenW workshop over slimme en duurzame verstedelijking met een data-gedreven ecosysteem.

13.15 - 14.15 - Europese Commissie debat over Verkeersmanagement van de toekomst: het mainstreamen van slimme nieuwe mobiliteitsdiensten

Woensdag 30 maart

11.15 - 12.30 - Connected, Cooperative and Automated Driving workshop van de CCAM association en ministerie van IenW: waar staan we, wat hebben we tot dusver geleerd en hoe kunnen we verder opschalen.

11.30 - 12.30 - Rijkswaterstaat presentatie over slimme informatiediensten

11.15 - 12.15 - Dutch Cycling Embassy + partners over van pop-up fietsstraten naar permanente multimodale straten: wereldwijde lessen uit Nederland

16.15 - 17.15 - workshop over de invoering van 30km zones en duurzame inrichting van de fysieke leefomgeving in steden van CROW in samenwerking met de gemeente Amsterdam en Zwolle

Donderdag 31 maart

10.30 - 11.30 - Future Mobility keynotes van Hyperloop, Lightyear en Volocopter

10.30 - 11.00 - Mercedes-Benz Urban Mobility Solutions over Data-gedreven Mobiliteit - Case studies over hoe voertuiggegevens de veiligheid en efficiëntie in steden kunnen verhogen

11.15 - 12.15 - workshop van de International Road Federation over Digital Twins en voorspellend onderhoud van wegen

12.45 - 13.45 - workshop van Hilversum over Stadsplanning transformeren door gebruik te maken van 3D-modelleringstechnologie en het betrekken van inwoners

13.30 - 14.30 - workshop van Rijkswaterstaat over de Digitale wegbeheerder: verkeersmanagement in het Google-tijdperk

16.15 - 17.15 - workshop van het Intelligente Infraplatform over hoe onze behoudende bouw- en infrasector de ambitieuze veranderopgaven van groei en duurzaamheid succesvol invullen kan met digitalisering

Stap in de toekomst op de demo area

Serious gaming in een escapebus voor hackers, een stedelijke strategiedemo, voertuigen op wind en zonne-energie, een klimaatneutraal, schaalbaar Hyperloop-systeem, virtual reality-games, bezorgrobots, last-mile geautomatiseerde oplossingen en een digitaliserende demo die straten en trottoirs in kaart brengt, dit zijn slechts enkele voorbeelden van wat bezoekers kunnen verwachten in de demoruimte in hal 7.

Demo’s op het buitenterrein

De demoruimte buiten op het RAI-congresplein zal het startpunt zijn voor een demorit in een autonome shuttle van het Future Mobility Network en voor een tweedelige demonstratie van Volkswagen en de Provincie Noord-Holland die laten zien hoe directe communicatie tussen auto's onderling, tussen auto's en wegkantsystemen en tussen auto's en fietsen de veiligheid op de weg kan verbeteren.

Het volledige summit- en demonstratieprogramma is te vinden op: https://www.intertraffic.com/amsterdam/programme/

ITSUP: de startup-droom die uitkomt

Tijdens Intertraffic krijgen startups in de branche de kans om deel te nemen aan een speciaal evenement: ITSUP. In hal 6 krijgen innovators de kans om hun mobiliteitsdromen te delen met belanghebbenden in alle modi en disciplines. Een veelvoud aan disruptieve innovaties zal worden gepresenteerd. Een paar voorbeelden: autodeeldiensten, slimme verkeers- en parkeerbeheersystemen, mobility as a service, telecomsystemen voor complexe infrastructuren en gebouwen, nieuwe generatie IoT-sensornetwerken en AI-gebaseerde oplossingen om de verkeersveiligheid en onderhoud van wegen te verbeteren, verkeersdata-platforms etc. De deelnemende startups komen o.a. uit Duitsland, België, Frankrijk, Spanje, Italië, Hongarije, Oostenrijk, USA, Canada en uiteraard ook uit Nederland. De startups gaan aan de slag met mobiliteitsuitdagingen als multimodaliteit en duurzame steden en het invoeren van 30 km zones om de verkeersveiligheid in steden te vergroten. ITSUP wordt mede mogelijk gemaakt door Swarco AG en Connekt.

Bezoekersregistratie

Bezoekers kunnen zich tot 22 maart kosteloos registreren voor Intertraffic via www.intertraffic.com Op uitnodiging van een exposant is registeren voor een bezoek altijd gratis.

Bron: Shutterstock