Subsidie voor fietssimulator Rijksuniversiteit Groningen

dinsdag 12 oktober 2021

De Verkeerspsychologiegroep van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) krijgt voor het ontwikkelen van een fietssimulator subsidie van de provincie Friesland. Dat meldt de provincie op haar website. De fietssimulator maakt het mogelijk om in een veilige omgeving onderzoek te doen naar fietsgedrag in complexe verkeerssituaties. Het gaat daarbij om een subsidie van bijna 500.000 euro.

De resultaten van het onderzoek zullen belangrijke informatie opleveren voor de verhoging van de fietsveiligheid in Nederland. De laatste jaren is het aantal ongevallen waarbij fietsers zijn betrokken flink toegenomen, waardoor de urgentie groot is om passende maatregelen te treffen. "De simulator kan helpen om ongevallen te voorkomen", aldus gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder. "Met de groei van het aantal oudere fietsers in het verkeer neemt het risico op ongevallen toe. Wij nemen uiteraard ook hun verkeersveiligheid heel serieus. Deze subsidie zal bijdragen aan een hogere fietsveiligheid en is daarom goed besteed geld."

Toekomst

Met de toekenning van de subsidie kan het project op 1 november van start gaan. De fietssimulator, een samenwerking tussen de RUG en de Technische Universiteit (TU) Delft, moet aan het einde van 2024 klaar zijn. De fietssimulator zal dan in belangrijke mate moeten bijdragen aan kennis over hoe ongevallen voorkomen kunnen worden.