Vol inzetten op voertuigdata

donderdag 18 februari 2021

“Tijdens de Datadag Mobiliteit gaan we in gesprek over data uit voertuigen”, vertelt Ronnie Poorterman van Keypoint. “We willen een open discussie aangaan over de kansen voor voertuigdata. We richten ons daarbij specifiek op risico gestuurde verkeersveiligheidsanalyses, hoe analyseer je bijvoorbeeld bijna-ongevallen?”

Steeds meer voertuigen zijn connected en kunnen real-time sensordata afgeven. Denk aan data over wielslip, stuuruitslag, lampen aan/uit, ruitenwissers aan/uit, hard remmen en nog vele andere. Deze data uit voertuigen vertellen veel over bijvoorbeeld het gebruik van de weg. Het maakt ook situaties zichtbaar, die je anders niet snel zou zien. “Bij bijna-ongevallen wil je weten wat er aan de hand is op een bepaalde plek. Wat maakt het nou dat het daar vaak bijna fout gaat? Daar kun je je van alles bij voorstellen, van een afwijkend wegprofiel tot afleiding. Waar komt die afleiding dan door? Voertuigdata inzetten voor deze analyses is nog een beetje onontgonnen gebied: de eerste toepassingen zijn ontwikkeld en lokaal ingezet, maar er is nog veel meer mogelijk.”

Samen met de NDW

“We doen dit samen met NDW. Samen willen we weten welke vragen er leven onder wegbeheerders (voor welke problemen zijn oplossingen nodig) en welke mogelijke oplossingen (markt)partijen zien. Deze input gebruiken we om te bepalen wat zinvolle onderzoeksvragen zijn. Zo is het voor bijna-ongevallen nog een boeiende vraag welke sensordata uit voertuigen nodig is en welke sensoren getriggerd worden in welke situatie. Wat betekent dit voor de kwaliteit van de informatie? En wat kun je daar als wegbeheerder mee? Ook interessant: hoe filter je ruis eruit? Als bijvoorbeeld een stuntpiloot over de weg gaat slingeren, geeft een voertuig al snel een melding, maar die is voor de inrichting van de weg niet zo nuttig. Aan de andere kant: voor een verzekeraar kan die informatie juist interessant zijn.”

De sessie start met een korte aftrap om toe te lichten waar we nu staan op het gebied van voertuigdata. “We willen dat iedereen op hetzelfde niveau kan starten in de discussie”, stelt Poorterman. “Maar het gaat ons om de open discussie.”

Vervolgacties

“We werken vaak samen met de NDW, dat bevalt goed. In 2019 hebben we een onderzoek gedaan onder wegbeheerders, samen met RHDHV. In 2020 heeft Keypoint hier een vervolgonderzoek op uitgevoerd, om het eerste gebruik van voertuigdata te evalueren. Er komt namelijk steeds meer data binnen bij NDW. Vanuit het eerste onderzoek gaven wij het advies om een ‘pog’-groep te vormen vanuit wegbeheerders, de product owner group, die de uitwerking van de eerste toepassingen oppakt. Dat is ook gebeurd. In het tweede onderzoek hebben we met deze wegbeheerders de eerste ervaringen geëvalueerd. NDW heeft nu in de dataviewer voor haar publieke partners voertuigdata over incidenten opgenomen. We hebben geëvalueerd hoe deze data nuttig ingezet kan worden in werkprocessen en welke vervolgacties de komende jaren zinvol zijn voor opschaling naar meer wegbeheerders en meer toepassingen.”


Meer weten over data uit voertuigen en samen in open gesprek met Keypoint en NDW? Meld je aan!