Wist u… dat de streekbus vertraging kan oplopen bij een rotonde?

maandag 4 januari 2021

Wist u dat de voorrang tussen dubbele rijstroken die aansluiten op een rotonde niet geregeld is in de verkeerswetgeving? Het verkeer dat op de rotonde rijdt heeft voorrang. Zolang de aansluitende weg één rijstrook kent, geeft dit duidelijkheid aan alle weggebruikers. Maar hoe zit het met de voorrang wanneer op die rotonde twee rijstroken aansluiten: één voor het autoverkeer en één busstrook: Wie ‘mag’ dan als eerste de rotonde oprijden?

Door Bram Cazius

Deze vraag is voorgelegd aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het antwoord luidt: ‘dit niet is geregeld’. Auto en bus moeten allebei voorrang verlenen aan het verkeer op de rotonde, maar wanneer ze op dezelfde rijbaan rijden (één rijstrook voor alle verkeer en één voor de bus); heeft de auto geen voorrang op de bus of andersom.

Om veiligheidsredenen kunnen de auto en de bus niet tegelijkertijd de rotonde oprijden. De oplossing waar beide rijstroken (voor wegverkeer en voor bus) op de rotonde aansluiten, verdient geen navolging. Immers: de automobilist of chauffeur kijkt naar links en wacht op een ‘gat’ in de verkeersstroom op de rotonde. Daar een auto links van de bus nu eenmaal sneller weg is dan een optrekkende bus, zal dit in de praktijk voor het ov extra vertraging opleveren (zie foto 1).

Kan het anders? Ja!

CROW heeft medio 2017 de brochure “Busvriendelijk Wegontwerp” gepresenteerd. In deze brochure worden oplossingen besproken met hun voor- en nadelen. Een goede oplossing is: voor de rotonde de bus- en wegverkeerstrook samenvoegen, waarbij de bus rechtdoor rijdt en het overige verkeer invoegt. Dan heeft de bus dus altijd voorrang.

Meer informatie

Meer informatie over busvriendelijk wegontwerp: https://www.crow.nl/online-kennis-tools/kennismodule-openbaar-vervoer