Zestig procent stedelingen wil autoluwe stad

donderdag 17 maart 2022

Deelauto's kunnen een belangrijke rol spelen bij het bereikbaar houden van de stad. Bovendien levert het ruimte op voor groen, spelen en de fiets.

Door de groei van steden, luchtvervuiling en klimaatverandering, is het nodig om te kijken hoe de stad bereikbaar kan blijven. Een van de oplossingen is gebruikmaken van elektrische deelauto’s. Eigen auto’s staan zo’n 95 procent van de tijd stil, maar nemen wel ontzettend veel ruimte in. Met één deelauto kunnen wel tien eigen auto’s vervangen worden. Dat levert ontzettend veel ruimte op voor onder meer groen, speelplaatsen en fietsen.

Onderzoek naar opinie over deelmobiliteit

Samen met MyWheels deed Natuur & Milieu onderzoek naar de opinie van inwoners van grote gemeenten over deelmobiliteit. Uit dit onderzoek blijkt onder andere dat 38 procent van de ondervraagden verwacht een deelauto te gebruiken als deze op loopafstand staat en niet duurder is in gebruik dan een eigen auto. Daarnaast steunt 57 procent van de ondervraagden het idee van minder parkeerplaatsen ten gunste van meer groen in de straat en plaatsing van deelmobiliteit. 

Gemeenten zouden volgens de meeste respondenten het gebruik van deelauto’s het beste kunnen stimuleren door het gebruik van deelauto’s goedkoper te maken en het aanbod en de spreiding te verbeteren. Beleidsmaatregelen die zij het meest steunen zijn hogere parkeertarieven, het beperken van parkeervergunningen en het invoeren van zero-emissiezones.

Lokale politiek

Rob van Tilburg, directeur Programma’s bij Natuur & Milieu: “De lokale politiek is nu aan zet. Bewoners vinden het tijd voor deelmobiliteit. Dus gemeenten, breid het aanbod van deelmobiliteit uit en maak het goedkoper, verminder het aantal parkeerplaatsen ten gunste van meer groen en voer zones in waar personenauto’s alleen emissievrij mogen rijden. Een autoluwe stad heeft alleen maar voordelen: het is beter voor de mensen, beter voor het klimaat en milieu en het is beter voor de winkels.

Nederlanders overwegen een deelauto te gebruiken omdat het minder belastend is voor het milieu, beter is voor de luchtkwaliteit en meer ruimte voor groen oplevert. Bijna zestig procent staat achter het idee van minder parkeerplaatsen ten gunste van groen en deelauto’s. Zestig procent is ook bereid de auto te laten staan en te reizen met een milieuvriendelijker alternatief, zoals het ov of de fiets. 1 op de 3 Nederlanders is bereid extra te betalen voor vervoer als dat milieuvriendelijker is. Voor zeventig procent is een elektrische deelauto de ideale deelauto.

Karina Tiekstra, CEO van MyWheels: “Het onderzoek bevestigt wat wij de afgelopen twee jaar als trend hebben waargenomen. Door de hogere beschikbaarheid van deelauto’s neemt de bekendheid van en interesse in autodelen toe. Zelfs ten koste van de privéauto. Het lijkt erop dat de dominantie van de (eigen) auto op zijn retour is. De rol van de gemeente om deze trend door te laten zetten, is niet te onderschatten. Wij zijn blij met het duidelijke signaal dat wordt afgegeven door de inwoners van Nederland in het onderzoek. Het is tijd om ruimte terug te geven aan de bewoners zonder mobiliteit in te leveren. De deelauto is een prima alternatief, maar dat kan nog steeds het zetje gebruiken van de gemeenten.”

Download het onderzoek