Ook Zwolle, Drechtsteden en Midden-Holland kiezen voor nieuwe generatie verkeersmodellen

vrijdag 27 augustus 2021

Na Almere kiezen ook Zwolle, de regio Drechtsteden en de regio Midden-Holland voor nieuwe verkeersmodellen van adviesbureau Goudappel. De modellen gaan door het leven onder de noemer OmnitTRANS Horizon. Dit jaar wordt voor de regio's een nieuw strategisch verkeersmodel opgesteld, waarin rekening wordt gehouden met veranderend mobiliteitsgedrag. In de modellen worden verplaatsingen voor elk individu in kaart gebracht. Almere maakt al gebruik van OmniTRANS.

Goudappel wil met de nieuwe verkeersmodellen inspelen op de vraag naar diepgaand inzicht en modellering van mobiliteitsgedrag van diverse doelgroep. De focus ligt niet meer op een knelpuntbenadering gericht op de zakelijke reiziger en de forens, maar meer op wat Goudappel 'brede welvaart' noemt. Mobiliteit die bijdraagt aan het welbevinden van iedere burger. De nieuwe generatie verkeersmodellen geven beleidsmakers de tools om mobiliteitsbeleid breder te oriënteren. 

Omdat verplaatsingsgedrag steeds minder homogeen wordt, zijn de modellen gebaseerd op individueel gedrag, en niet op 'gemiddeld' gedrag. Expert verkeersmodellering Bastiaan Possel: “De kern van elk verkeersmodel is de wijze waarop je een herkomst-bestemmingsmatrix opstelt. OmniTRANS Horizon gaat uit van een zogenoemde microbenadering waarmee wij alle verplaatsingen van élk afzonderlijk individu modelleren, in plaats van het gemiddelde gedrag
zoals dat in veel modellen nog gemeengoed is. Zo kunnen beleidsmaatregelen gericht op specifieke doelgroepen worden onderzocht.”