Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)

Maak ruimte voor bewegen! met NISB
Hoe kan een gemeente met weinig middelen de openbare ruimte fysiek aanpassen, zodat het meer uitnodigt om te bewegen? En hoe zorg je binnen de gemeentelijke organisatie voor goede afstemming tussen de beleidssectoren sport, gezondheid en ruimtelijke ordening? NISB kan uw gemeente hierover adviseren. Veel thema's raken aan een beweegvriendelijke omgeving: sport, bewegen, spelen, welzijn, gezondheid, maar ook vooral ruimtelijke ontwikkeling, verkeer, groen, ontwerp en beheer openbare ruimte. Draagvlak is daarom de eerste stap om te komen tot een beweegvriendelijke gemeente. In deze fase van oriënteren, dromen en koers bepalen, is het essentieel om de relevante beleidssectoren aan tafel te hebben. De ervaring leert dat een intersectorale start, in de vorm van een inspiratiesessie of workshop, een goede eerste stap is om het gesprek aan te gaan en de neuzen van ambtenaren uit sport, gezondheid en ruimtelijke ordening in de richting te krijgen van een vitale, beweegvriendelijke omgeving. Als landelijk kennisinstituut heeft NISB de afgelopen jaren meer dan tien gemeenten geadviseerd en begeleid bij het beweegvriendelijk inrichten van de openbare ruimte. NISB deelt de kennis graag met u, kijk voor instrumenten, voorbeelden en inspiratie op www.nisb.nl/ruimtevoorbewegen. NISB staat ook klaar voor advies en begeleiding. Neem contact op met: Dayenne L'abée T: 06 317 537 30 E: dayenne.labee@nisb.nl

Social Media

Youtube

Bezoekadres

Horapark 4 EDE, NEDERLAND.

Postadres

Horapark 4
6717LZ Ede
Nederland

Contactgegevens

T. 0318-490900
E. info@nisb.nl