Bilsen

Persoonsgegevens

 Naam  Bilsen
 Voornaam  Hans 
 Woonplaats  Utrecht
 Organisatie  Bilsen Architectuur
 Functie  Architect en innovatieadviseur
 Expertise  Architectuur van de mobiliteit ofwel infratectuur
 E-mailadres  office@bilsen.nl
 Telefoonnummer  06 2606 4989
 Website  www.bilsen.nl

 

Competenties:
Mijn kracht ligt in de inhoudelijke analyse en creatieve oplossingen in multidisciplinaire teams. Het ontzenuwen van de knoop en helderheid in het project brengen. Toekomstgericht ontwerpen in plaats van onderhandelen.


Waarom Movinnio Adviseur

Bij Movinnio vind ik het multidisciplinaire adviesteam dat zich bezig houdt met infrastructuur en mobiliteit. De vele disciplines en invalshoeken inspireren mij. En dit team kan ik op twee manieren versterken nl. in de rol van architect/infratect en in de rol van innovatieadviseur.

Ik verwacht veel maatschappelijke en toegevoegde waarde door samen te werken met het Movinnioteam aan complexe infra en mobiliteit opgaven. Ik hoop dat opdrachtgevers deze potentiële waarde ook zien, en dat zij geholpen worden om tot de juiste keuzen te komen.

 


Curriculum Vitae

Als architect/infratect ligt mijn focus bij de ruimtelijke projecten op het snijvlak van architectuur, stedenbouwkunde en infrastructuur.  Ik adviseer over en ontwerp projecten als spoorzones, stations, transferia en bruggen voor diverse opdrachtgevers waaronder ProRail, Rijkswaterstaat, Gemeenten en grote aannemers/consortia. Ook doe ik second opinions over liggende ontwerpen, quickscans of neem desgevraagd zitting in een Q-team (kwaliteitsteam).

In de rol van innovatie adviseur kijk ik meer generiek naar complexe problemen en leid ik creatieve workshops, genereer oplossingsrichtingen en business development.

 

Gevolgde opleidingen en cursussen:

Berlage Instituut, Amsterdam (architectuur/stedebouw)

TU Delft, afd Bouwkunde (Hons) (architectuur)


Werkervaring: 26 jaar

 

Links naar social media
LinkedIn:  hansbilsen
Twitter: @hansbilsen