Boonman

Persoonsgegevens

   Naam  Boonman
   Voornaam  Jacoline 
   Woonplaats  Heeze
   Organisatie  Energiek Werken
   Functie  Eigenaar / adviseur / projectleider / changemanager
   Expertise

 Het Nieuwe Werken / verbetering bedrijfsproces / Lean Six Sigma

   E-mailadres  info@energiekwerken.com
   Telefoonnummer    040 226 0039 / 06 150 55 829
   Website  www.energiekwerken.com

 

Competenties
Ruime (praktijk)ervaring van “productieomgeving tot directiekamer” in het verbeteren van bedrijfsprocessen en de manier van (samen)werken binnen organisaties. Naast de feitelijke resultaten een duidelijke focus op de cultuur en het gedrag van de medewerkers. In staat om de hele organisatie mee te nemen in de (te ontwikkelen) visie, het plan van aanpak en bij de invoering van de duurzame verbetering.

 

Waarom Movinnio Adviseur
 Bestaande infrastructuur en voorzieningen kunnen vaak beter worden benut door een goede afstemming aan de aanbodzijde. Het bedrijfsleven, de processen en organisaties hebben een belangrijke invloed op het mobiliteitsgedrag van hun medewerkers. Als Movinnio adviseur hoop ik te kunnen helpen en te ondersteunen bij de vertaling van mobiliteitsvraagstukken naar duurzame business oplossingen. Deze organisatiegerichte benadering is een goede aanvulling op de andere expertises binnen Movinnio. Mijn moto: Resultaat door samenwerking en verbinding!

 

Curriculum Vitae

Deskundig, onafhankelijk, integer, analytisch, werken binnen vooraf afgesproken kaders. Ik opereer niet vanuit vage theoretische modellen of een ivoren toren, maar sta midden in de organisatie. Op de werkvloer, te midden van de medewerkers met wie actief wordt samengewerkt. Hun kennis, knowhow, betrokkenheid en enthousiasme zijn een absolute voorwaarde voor duurzame verandering met blijvend resultaat. Adviezen en plannen zijn praktisch toepasbaar en resultaatgericht. Opzetten, faciliteren en implementeren van oa een strategische visie, framework, business case, plan van aanpak, pilot, communicatieplan, workshops en het toepassen van de Lean Six Sigma methodiek behoort tot de mogelijkheden.

 

Gevolgde opleidingen:

Business Strategy (incl. changemanagement) (RUG, 2005), Scheikunde (RUU, 1993), HTS Chemie (Eindhoven, 1989).

 

Werkervaring:

Als adviseur, projectleider, change manager en facilitator heb ik verschillende jaren kennis en ervaring op het gebied van verbeter- en verandertrajecten (o.a. Lean6Sigma-BB). Ook heb ik 16 jaren leiding gegeven aan technische energieprojecten op het gebied van olie/gas en duurzame bronnen. Vanuit al deze kennis en ervaring startte ik in 2012 mijn eigen bureau Energiek Werken, waar ik advies, inhoud en sturing geeft aan trajecten die uiteenlopen van het opzetten van een nieuw en innovatief bedrijfsonderdeel tot het verbeteren en/of professionaliseren van zowel profit- als non-profit organisaties.

 

Een tot de verbeelding sprekend voorbeeld hiervan is de ontwikkeling, pilot en invoering van het programma @nders werken bij Essent. Bij dat project lag de focus op een positief bedrijfsresultaat door flexibel werken, met medewerkerstevredenheid en klanttevredenheid als uitgangspunt. Op dit moment werken alle medewerkers van Essent (ca. 4.500 fte), van Raad van Bestuur tot productieafdeling en callcenter, volgens dit nieuwe concept. Het concept wat, inclusief de manier van implementeren, in 2013 de Winning Workplace Award heeft ontvangen van Jones Lang LaSalle.

 

Cursussen:

Change Leadership (Londen), Responsieve communicatie, Inzicht in invloed, VCA-VOL, Lean/Six-sigma (Black & Green Belt), Communicatie/interactie/management, Projectmanagement, Productmanagement