Bovenlander

Persoonsgegevens

 

 Naam   ir H.J.M. Bovenlander
 Voornaam   Henk 
 Woonplaats   De Bilt
 Organisatie   HENK BOVENLANDER Rail Advies
 Functie   adviseur 
 Expertise   exploitatie railwegen/OV systemen en functionele inrichting railinfrastructuur
 E-mailadres  henkbovenlander@xs4all.nl
 Telefoonnr  030 220 3755 / 06 2162 8258
 Website   -

  

Competenties:
Hoog analytisch vermogen
Gericht op inhoud: probleemanalyse en vandaaruit oplossingen (en alternatieven) formuleren

 

 

Waarom Movinnio Adviseur
Van 1978 tot 2006 heb ik achtereenvolgens gewerkt bij NS, Railned en ProRail. Ik heb in die periode veel kennis opgedaan over de voorbereiding en uitvoering van de exploitatie van de spoorwegen (reizigers en goederen). Daarnaast heb ik veel kennis opgedaan hoe je als afgeleide van de exploitatie de railinfrastructuur in functionele zin moet inrichten.

Na mijn vertrek bij ProRail heb ik nog twee jaar gewerkt aan plannen voor de inrichting van de railinfrastructuur op de 2 e Maasvlakte en de daarbij behorende aanpassingen van de havenspoorlijn.

Ik wil graag via Movinnio nog een aantal projecten/opdrachten uitvoeren waarin bovenvermelde kennis van het openbaar vervoer en de rail sector goed van pas kan komen.

 

 

Curriculum Vitae
Competenties en vaardigheden (maximaal 100 woorden):

Grote kennis van exploitatie spoorwegen (reizigers en goederen), relatie treindienst - railinfrastructuur en de interactie tussen materieel en infrastructuur.

Goed bekend met het beleid van de overheid t.a.v. het openbaar vervoer en de te volgen procedures voor het realiseren van OV-projecten.
Zeer goed bekend met het Nederlandse spoorwegnet en de OV netwerken in Nederland, redelijke kennis van het spoorwegnet in België en Duitsland.

Ervaring met werken in het buitenland.
Goed bekend met werken in project verband.


Gevolgde opleidingen en cursussen:

  • Gymnasium β (1968)
  • TH Delft, civiele techniek, afst. richting: verkeerskunde (1976)
  • Interne NS opleidings- en persoonlijke ontwikkelingscursussen
  • 2 maanden stage bij Deutsche Bundesbahn (1985)

 

Werkervaring:

sinds 2010                           Onbezoldigde adviezen gestuurd naar:

  • Min van I en M: ERTMS (aanpassingen in kennisboeken ERTMS 1.0 en 2.0)
  • Gemeente De Bilt: inrichting busstation Bilthoven en knoop Utrechtseweg
  • APMT: concepten voor bundeling van containers tot complete treinen
  • ProRail en lid begeleidingscommissie: manco in onderzoeksrapport treinongeval Barendrecht

 

2008 - 2009                         Senior adviseur, Movares, Rotterdam/Utrecht

Adviseur bij Havenbedrijf Rotterdam en ProRail voor de verkenningsstudie inrichting havenspoorlijn.

2007 - 2008                         Adviseur railinfrastructuur, Balance/Havenbedrijf Rotterdam

Adviseur bij Havenbedrijf Rotterdam voor de inrichting railinfrastructuur 2 e Maasvlakte

2003 - 2005                         Adviseur, ProRail, Utrecht

Adviseur algemene infrastructuurstudies in Nederland en in Europees verband. Uitwerking aantal infrastructuurprojecten in Nederland.

 

1994 - 2002                         Opdrachtleider, Railned, Utrecht

Leiding geven bij Railned aan grote infrastructuurstudies zoals inrichting HSL Zuid en RandstadRail. Deelname aan (infrastructuur)studies zoals sleutelprojecten, goederenverbinding met België en geluidhinderstudies.

 

1992 - 1994                         Planontwikkelaar, NS Infrastructuur, Utrecht

Leiding geven aan infrastructuurstudies in zowel lopende projecten als het formuleren van visies op de infrastructuurontwikkeling op lange(re) termijn van knooppunten en emplacementen

 

1985 - 1992                         Plv hoofd dienstregelingsontwikkeling, NS Exploitatie, Utrecht

Uitvoeren dienstregelingsstudies en studies naar de infrastructuurbehoefte als afgeleide hiervan. (o.a. Rail 21) Tevens verantwoordelijk voor personeelszaken van de afdeling.

 

1981 - 1985                         Stafmedewerker dienstregelingsontwikkeling, NS Exploitatie, Utrecht

Uitvoeren dienstregelingsstudies en hiermee samenhangende studies als opening nieuwe stations, bouwfaseringen infrastructuurprojecten (b.v. spoortunnel Rotterdam) en invoering nieuw materieel.

 

1978 - 1981                         Stafmedewerker reizigersdienst korte termijn, NS Exploitatie, Utrecht

Introductie bij de reizigersdienst NS: dienstregeling, materieelinzet, inzet rijdend personeel, eerste ervaring relatie treindienst – infra. Secretaris werkgroep voorbereiding exploitatie Schiphollijn.

 

Maart/april 1976                 Medewerker exploitatie streekvervoerbedrijf Westnederland

Onderzoek en rapportages over knelpunten rijtijden.

 

Projecten in het buitenland via Railplan (adviesorganisatie van NS voor spoorwegprojecten buiten Nederland/Europa)

1998                                    Adviseur: Modernisering railinfra rond Zagreb

Studie naar verbeteringen in exploitatie en infrastructuur op korte termijn, maar te bezien in samenhang met al bestaande ideeën voor de lange termijn.

 

1995                                    Adviseur: Studie corridor Jakarta – Bandung

Analyse korte en lange termijn opties verbetering exploitatie en infrastructuur op de corridor Jakarta - Bandung. Opdrachtgever studie Wereldbank

 

1993                                    Adviseur: Studie modernisering traject Jakarta – Bandung

Ontwikkeling transportplan en opstellen functioneel programma van eisen voor de spoorlijn Jakarta - Bandung. Opdrachtgever HRA Holland Rail Association