Heuer

Persoonsgegevens

   Naam  Heuer
   Voornaam  Fred
   Woonplaats  Voorschoten
   Organisatie  Fred Heuer Advies
   Functie  Directeur 
   Expertise  Beleidsontwikkeling
   E-mailadres  fredjet50@hotmail.com
   Telefoonnummer    06 1350 4724
   Website  - -  

 

Competenties

Sterk ontwikkeld analytisch en conceptueel vermogen. Generalist.

Brede kennis van overheidsbeleid en procesmanagement. Vertalen van visies naar praktische maatregelen.


Waarom Movinnio adviseur

Het ontwikkelen en tot uitvoering brengen van nieuwe beleidsmaatregelen is altijd mijn passie geweest. Of het nu ging om de Oosterschelde, Schiphol, de Rotterdamse haven, het economisch -en milieubeleid ten aanzien van de industrie, verkeersveiligheid of innovatiestimulering in de dienstensector.

Movinnio biedt de kans om deze passie voort te zetten. Daarbij kan het multidisciplinair netwerk van adviseurs enorm stimulerend werken om voor de klanten van onze adviesdiensten tot vernieuwende, betere oplossingen te komen.

Immers, op het gebied van mobiliteit is meer doen van hetzelfde geen optie. Overheid, bedrijfsleven en kennisaanbieders moeten samenwerken om het mobiliteitssysteem klaar te maken voor de toekomst. Dat vereist het verkennen en toepassen van slimme maatwerk oplossingen. En daar werk ik graag aan mee!

 

Curriculum Vitae

Drs. F.J.P. (Fred) Heuer is zelfstandig adviseur na ruim 33 jaar ervaring in het overheidsbeleid en de uitvoering ervan. Hij heeft bij drie ministeries op het niveau van directeur en directeur-generaal richting gegeven aan onderzoek, beleid en organisatievernieuwing. Zijn expertise omvat thema’s als infrastructuur, mobiliteit, ruimtelijke ontwikkeling, milieu en water management. Daarbij was het steeds een enorme uitdaging om in het spanningveld van economie, veiligheid en leefomgeving te komen tot een verantwoorde balans met een breed maatschappelijk draagvlak.

 

Functies

- hoofddirecteur Kennis en Innovatie , Ministerie van Infrastructuur en Milieu

- hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Zuid-Holland

- plaatsvervangend en waarnemend directeur-generaal Goederenvervoer,

  Ministerie van Verkeer en Waterstaat

- plaatsvervangend directeur-generaal Rijksluchtvaartdienst, Ministerie van

  Verkeer en waterstaat

- directeur Industrie en Diensten, Ministerie van Economische zaken

- hoofd Economische zaken en Beleidsontwikkeling, Ministerie van Milieu

- hoofd projectplanning, Hoofddirectie Rijkswaterstaat.

 

Opleiding 

Fred Heuer is afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit als commercieel bedrijfseconoom.