Molster

Persoonsgegevens

   Naam  Molster
   Voornaam  Annemieke
   Woonplaats  Arnhem
   Organisatie  Molster Stedenbouw
   Functie  Directeur-eigenaar, stedenbouwkundige
   Expertise  Stedenbouw en duurzame mobiliteit waaronder voetgangers en elektrisch rijden
   E-mailadres  info@molster-stedenbouw.nl
   Telefoonnummer   06 1359 7071
   Website  www.molster-stedenbouw.nl 

 

Competenties
Stedenbouwkundig onderzoeker, ontwerper en adviseur, de laatste jaren steeds meer op het raakvlak van stedenbouw en duurzame mobiliteit. Specialismen zijn voetgangers, ketenmobiliteit en elektrisch rijden.

 

Waarom Movinnio Adviseur
Ik zie regelmatig dat goede ideeën of ontwerpen in de praktijk toch niet zo goed blijken te werken, omdat aan bepaalde aspecten niet is gedacht. Verschillende vervoersmiddelen zijn niet goed op elkaar afgestemd, laadpalen worden niet gebruikt, mensen kunnen de weg niet vinden of ze lopen een andere route dan gedacht, waardoor een olifantenpad ontstaat. Als Movinnio adviseur hoop ik te kunnen helpen om met een overkoepelende visie dit soort dingen op te lossen of nog beter: om ze te voorkomen!

 

Curriculum Vitae

Door zowel vanuit de opdrachtgever als vanuit de gebruiker te denken, maak ik plannen en help ik problemen oplossen. In onderzoeksopdrachten ben ik sterk analytisch aangelegd. Als ontwerper heb ik oog voor functionaliteit èn schoonheid. Als adviseur weet ik de juiste vragen te stellen, ik breng kennis in vanuit mijn ervaring als stedenbouwkundige en weet de werking van ontwerpen duidelijk te maken door foto’s van voorbeelden en door middel van excursies. Ik werk graag samen met specialisten op het gebied van mobiliteit en landschapsarchitectuur, maar ook met minder voor de hand liggende disciplines als grafische vormgeving en omgevingspsychologie.

 

Werkervaring:

Na zeven jaar als stedenbouwkundige  bij Kraaijvanger Urbis te hebben gewerkt heb ik sinds 2006 mijn eigen bureau. Vanaf het begin heb ik veel gewerkt aan herstructureringsopgaven. In 2010 won ik een onderzoeksopdracht van I&M met een idee het voor- en natransport bij OV knooppunten te verbeteren. In dat project lag de focus op voetgangers. Sindsdien heb ik me steeds meer in voetgangersbehoeften verdiept, als onderdeel van de keten en als een op zichzelf staande vervoerswijze. Met een presentatie over voetgangersvriendelijke steden en stationsomgevingen won ik in 2013 de prijs voor Beste Bijdrage aan het Nationaal Verkeerskundecongres. Naast voetgangers ben ik me gaan bezighouden met elektrisch vervoer in samenwerking met bureau Dwarsverband.

 

Opleiding:

TU Delft, faculteit Bouwkunde, afstudeerrichting stedenbouw (afgerond in 1998)

Ruimtelijke planvorming, LU Wageningen (semester in 1994 en 1996)

 

Nevenwerkzaamheden

2012: docent ontwerppracticum stedenbouw aan de WUR

2009-2010: docent stedenbouw Artez Arnhem

2006-heden: freelance schrijver o.a voor Blauwe Kamer, 'Scape, Archined, Cobouw

 

Cursussen:

Schrijven (doelgericht schrijven en journalistiek), fotografie (algemeen en fotografie voor journalisten), PERS (Environmental Pedestrian Review System, een analysemethode voor voetgangersroutes) Photoshop, Vectorworks