Nefs

Persoonsgegevens

  Naam   Nefs
  Voornaam   Merten
  Woonplaats   Rotterdam
  Organisatie   Vereniging Deltametropool
  Functie   Project manager Design & Research
  Expertise   Ruimtelijke ontwikkeling en bereikbaarheid
  E-mailadres   merten.nefs@deltametropool.nl
  Telefoonnummer   010 737 0340
  Website   www.deltametropool.nl

 

 

Competenties :
Analyseren en visualiseren van complexe ruimtelijke problematiek, om deze met de verschillende actoren tot concrete opgaven, oplossingsrichtingen en acties te vertalen (bijvoorbeeld Transit-oriented Development, of Stad-Landrelaties).

 

Waarom Movinnio Adviseur
Mobiliteit hangt nauw samen met ruimtelijke ordening, stedenbouw en de ontwikkeling van stedelijke netwerken. Bestaande infrastructuur, woningbouwplannen en voorzieningen kunnen door middel van afstemming vaak beter worden benut. Kansen hiervoor zijn vaak te vinden op regionaal of metropolitaan schaalniveau. Ik bied kennis, ervaring en methodes aan voor de integratie van ruimtegebruik, stadsontwerp en mobiliteit. Een dergelijke aanpak is goed te combineren met andere aanwezige expertise binnen Movinnio.

 

Curriculum Vitae
Ik ben een generalist, die urgente (mobiliteits)problematiek en ruimtelijke ontwikkelingen kan plaatsen in de context van het maatschappelijke en wetenschappelijke debat. Ik maak gebruik van zowel woord als beeld.

De belangrijkste competenties hierbij zijn:
- Regionaal en stedenbouwkundig ontwerp en analyse
- Ontwikkeling en toepassing van interactieve planning support tools
- Organiseren van workshops, werksessies en debatten
- Schrijven van artikelen
- Vervaardigen van (GIS)kaarten, diagrammen en tekeningen

Gevolgde opleidingen en cursussen:
- Post-graduate cursus Regionaal Ontwerp en Urban Planning (Universiteit van São Paulo, Brazilië, 2004-2005)
- Master-opleiding Architectuur (Technische Universiteit Delft, afgestudeerd 2003)

Werkervaring:
In 2003 begon ik mijn carrière met een onderzoek binnen het Alfa-Ibis programma naar de effecten van globalisering en cultuurbeleid op de ontwikkeling van steden. Van 2005 tot 2010 ben ik werkzaam geweest bij ontwerpbureaus op het gebied van architectuur, stedenbouw en infrastructuur in Nederland en Brazilië.
Sinds 2010 werk ik als projectmanager Design & Research bij Vereniging Deltametropool, een laboratorium en netwerkorganisatie voor metropolitane ontwikkeling, gevestigd in Rotterdam. Onder andere houd ik mij hier bezig met de relatie tussen mobiliteit en verstedelijking (zie projecten SprintStad en Maak Plaats) en het landschap van de Deltametropool (zie projecten Toekomst van het Veenweidegebied en Landschap als Vestigingsfactor).

 

LinkedIn : http://nl.linkedin.com/in/mertennefs
Twitter : mertennefs
Websites : www.deltametropool.nl, www.sprintstad.nl, www.versestad.nl, www.urbanchange.eu