Taxibranche wil in 2030 schoon en stil zijn

dinsdag 20 april 2021

Gemeenten, taxibedrijven en brancheorganisaties hebben een routekaart gepresenteerd naar een schone en stille taxibranche in 2030. Vanaf 2030 moeten alle taxi's in Nederland schoon zijn, in 2025 in de grote steden. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven heeft daarover afspraken gemaakt met Amersfoort, Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Rotterdam en Tilburg en met een aantal organisaties vanuit de taxibranche. 

In Amersfoort, Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Rotterdam en Tilburg is de doelstelling om vanaf 2025 alleen nog volledig uitstootvrij taxivervoer aan te bieden. De hoop is dat meer steden en gemeenten volgen, maar in deze zes gemeenten rijdt driekwart van het Nederlandse taxiwagenpark. 

Van Veldhoven: ‘Dit is een mooie stap. Taxi’s rijden gemiddeld vier keer zoveel kilometers als personenauto’s. Als ze allemaal elektrisch of op waterstof rijden is dat goed voor de schone lucht, het klimaat en is er minder lawaai op straat. Fijn voor de chauffeur, de passagier en  eigenlijk voor alle andere mensen in de stad. Samen met de taxiondernemers gaan we aan de slag om de overstap voor hen mogelijk te maken.’

Overgangsperiode

De gestelde ambities zijn een stap op weg naar het volledig 'groen' maken van het Nederlandse wagenpark aan taxi's. Daarbij vindt het ministerie het van essentieel belang dat taxi-ondernemers ook de tijd en mogelijkheid krijgen om over te stappen. Taxi's kennen gemiddeld een levensduur van vijf jaar. Vanwege de coronaperiode liggen investeringen in de taxibranche nagenoeg stil. Hier wordt bij het instellen van een overgangstermijn rekening mee gehouden. 

Aan gemeenten nu de taak om te zorgen voor bijvoorbeeld voldoende elektrische oplaadpunten voor taxi's, zoals bij taxi-standplaatsen. Het Rijk stelt algemene regelgeving op, om voor een gelijk speelveld te zorgen in elke Nederlandse gemeente. 

 

-