Whitepaper Flitsbezorging: kansen en kaders

vrijdag 2 september 2022
<

Flitsbezorging is een nieuw fenomeen in Nederland. Zij bezorgen boodschappen binnen tien minuten aan huis en dat spreekt veel mensen aan. Echter zorgen deze boodschappendiensten, vaak gesitueerd in het centrum van een stad, ook voor overlast bij omwonenden, staat de verkeersveiligheid onder druk en concurreren de flitsbezorgers met de meer traditionele boodschappenwinkels. Veel gemeentes weten dan ook niet goed hoe ze met dit vraagstuk moeten omgaan.

Vandaar dat Movares en BRO hier onderzoek naar hebben gedaan en de uitkomsten daarvan delen in deze whitepaper. Het fenomeen flitsbezorging gaat veelal over ruimtelijke inpassing én mobiliteit. Het ligt daarom op het snijvlak van deze twee expertises en dat is de reden dat veel gemeenten worstelen met dit vraagstuk. BRO bekijkt in dit onderzoek de juridisch-planologische inpassing van flitsbezorgers en Movares doet dat vanuit mobiliteit, logistiek en openbare inrichting.

In dit plan komen dan ook de volgende onderzoeksvragen aan de orde:

  • Wat is het perspectief van flitsbezorgers?
  • Wat zijn de locatievoorwaarden en ruimtelijke effecten voor flitsbezorgers?
  • Wat zijn de ruimtelijke, verkeerskundige en economische effecten van flitsbezorgers?
  • Op welke manieren zijn flitsbezorgers te reguleren?

Afgesloten wordt met kansen en mogelijkheden.