Whitepaper: Gebiedsgericht werken aan mobiliteit en brede welvaart

dinsdag 10 oktober 2023
<

Ruimte in Nederland is een steeds schaarser wordend goed. En door de economische groei, klimaatadaptie en demografische ontwikkeling zal steeds meer ruimte worden gevraagd. Een groeiende bevolking wil immers ook wonen, werken en recreëren. Daarbij worden huishoudens kleiner en wensen we meer groene en gezonde leefruimte. Tegelijk zien we een nieuwe toekomst voor het landelijk gebied. Willen we economische groei duurzamer maken en ruimte maken voor slimme oplossingen met onuitputtelijke energiebronnen als zon en wind. En ja, ook voor mobiliteit is ruimte nodig.

Verder lezen? Download de whitepaper.