Whitepaper: Mobiliteit in de stad van Morgen - 5 frisse invalshoeken

vrijdag 1 oktober 2021
<

Hoe ziet de stad van de toekomst er uit? En hoe houden we die stad leefbaar, nu de stedenbouwkundige focus is verschoven van uitbreiding naar inbreiding? &Morgen ziet hierin een bepalende rol voor mobiliteitsbeleid, waarbij de schaarse ruimte in de steden zoveel mogelijk ten goede komt aan de mensen die er wonen, werken en recreëren.