Whitepaper: Verplicht geluidbelasting monitoren - Verkeerskundig plan van aanpak gevraagd

dinsdag 10 oktober 2023
<

Nieuw in de Omgevingswet: monitoring van wegverkeersgeluid op wegen wordt verplicht. Iedere gemeente en ieder waterschap dient voor een basisjaar een BasisGeluidEmissie te hebben vastgesteld voor een selectie van wegen in het beheer van gemeente/waterschap. Antea Group heeft een datafusie methodiek ontwikkeld, waarin verschillende bronnen gecombineerd worden om tot een robuuste verkeersdataset voor deze geluidmonitoring te komen. Hierbij vindt er een verfijning van de berekening van intensiteiten op straatniveau plaats. Deze methode passen wij al toe bij de gemeente Den Haag en Rotterdam.

Verder lezen? Download de whitepaper.

Cover whitepaper Antea 2024