Whitepaper: Zero Emissie Stadslogistiek

maandag 8 april 2019

Nu is het de tijd van next-day-delivery, koffie-hotspots en niet aflatende bouwprojecten in de binnenstad. En is er veel meer voor nodig om al die vrachtwagens en vooral bestelbusjes de ruimte te geven.

Klimaatakkoord

En dat terwijl de druk op de ruimte al zo groot is. Vanuit het klimaatakkoord zijn er afspraken in de sector mobiliteit gemaakt om in 2025 in de dertig grootste steden een zero-emissie zone te hebben (ZE-zone). Een forse opgave! Om de ambities te halen dienen gemeentes en alle spelers in de logistieke ketens goed samen te werken. Logistieke processen moeten slimmer en (aandrijf)technieken schoner. We hebben nog de komende zes jaar om van elkaar te leren, elkaar te stimuleren en te innoveren. Werk aan de winkel dus.

Gemeente achter het stuur

Hoog tijd om van een paar maatregelen voor goederenvervoer tot een breed, integraal plan voor stedelijke logistiek te komen. Alleen zo is het mogelijk om de klimaatimpact van die uitdijende goederenstromen te verminderen. De gemeente zit achter het stuur op de weg naar slimme en schone stadslogistiek.