CirculinQ: Grensverleggende circulaire oplossingen voor infrastructuur

donderdag 13 april 2023

foto: CirculinQ

PlasticRoad, de innovator van klimaatadaptieve infrastructurele oplossingen, heeft haar naam veranderd in CirculinQ. Het bedrijf heeft zich ontwikkeld tot een zelfstandige onderneming met een grensverleggende productlijn in circulaire elementverhardingen voor parkeerplekken, fiets- en voetpaden. CirculinQ investeert continu in nieuwe duurzame producten voor publieke en private projecten, waarmee het een essentiële bijdrage wil leveren aan het oplossen van de wereldwijde watercrisis.

In 2018 heeft de onderneming de markt verrast met de introductie van het eerste kunststof fietspad ter wereld. Het innovatieve product voor extreem weer, lokale waterproblematiek en duurzaam waterbeheer heeft zich in de afgelopen jaren bewezen bij gerenommeerde (inter)nationale klanten. CirculinQ is ervan overtuigd dat klimaatbestendigheid en maximale circulariteit de enige toekomstbestendige oplossing is voor een duurzame infrastructuur.

Duurzaamheid en circulaire economie als kernwaarden

Managing director Jeroen Oudshoorn benadrukt dat de urgentie van het anders denken over waterbeheer, klimaatadaptatie en het anders benaderen van het huidige systeem nogmaals onderstreept werd op de United Nations Water Conference in New York. CirculinQ blijft daarom investeren in een breder aanbod van duurzame en klimaatadaptieve producten. Met meer dan 80% circulariteit van grondstoffen, maximaal hergebruik na demontage en een gegarandeerd lage CO2-uitstoot gedurende de hele levenscyclus, maakt CirculinQ klimaatbestendige fietspaden, voetpaden en parkeergelegenheden. Binnen en buiten het stedelijk gebied draagt dit bij aan een integrale oplossing voor de lokale flora en fauna en leefbaarheid.

Nieuwe naam past bij ambitie en kernwaarden

De nieuwe naam CirculinQ past bij de ambitie en kernwaarden van het bedrijf. Circulariteit van water en gebruikte grondstoffen, klimaatadaptatie en modulariteit zijn belangrijke aspecten die terugkomen in de producten en diensten van CirculinQ. Het bedrijf is trots op haar succesvolle ontwikkeling van klimaatbestendige en circulaire elementverhardingen voor fietspaden, voetpaden en parkeergelegenheden en blijft investeren in een duurzame en circulaire toekomst.