Woorden doen ertoe

Langzaam verkeer of wandelen?

Hoe onze straten eruitzien, wordt sterk bepaald door de manier hoe we ons verplaatsen. Het ontwerp van de gebouwde omgeving stoelt op verkeerskunde.

Leer meer over zebrapaden

Rond het gebruik van zebrapaden leven veel onduidelijkheden. Al decennia hanteren gemeenten verschillende uitgangspunten voor de toepassing van zebra’s bij voetgangersoversteekplaatsen.

De toekomst van parkeergarages

Duurzaamheid als hoofdprioriteit

Duurzaamheid zal een integraal onderdeel zijn van toekomstige parkeergarages. Ze zullen worden ontworpen met het oog op energie-efficiëntie, milieuvriendelijke materialen en groene technologieën.

Deelvervoer als prima aanvulling op ov

Van oudsher is een ov-netwerk zowel binnen- en buitenstedelijk eigenlijk altijd vrij overzichtelijk geweest: op nationale en regionale ‘dikke lijnen’ vervoeren treinen de grootste reizigersmeute tussen verschillende sted

Deze genomineerden dingen mee naar de LoopAward 2023

De jury, bestaande uit Karen van Ruiten (Directeur Alles is Gezondheid & Positieve Gezondheid), Bruno Bruins (voormalig wethouder Verkeer, minister voor Medische Zorg & Sport; nu adviseur voor de Raad van State) en Wouter Veldhuis (Rijksad

Meer aandacht voor brede welvaart

“We zien tegelijkertijd een wisselwerking tussen vervoersarmoede en ruimtelijke ordening”, legt Spruijt uit: “Voorzieningen zoals ziekenhuizen, huisartsen en supermarkten verdwijnen uit dorpskernen. Buiten de grote steden ontstaat verschraling.