Datagedreven inzicht in voetgangers

maandag 18 september 2023

foto: Shutterstock

Argaleo levert een ‘digitale kijkdoos’ om allerlei data aan elkaar te koppelen. Ook over voetgangers. “Zo maken we data beter inzichtelijk voor beleidsmedewerkers, ontwerpers en besluitvormers”, vertelt Jeroen Steenbakkers van Argaleo. “Zeker sinds corona zien we dat crowd management een vlucht genomen heeft en hebben we zelf dan ook veel gedaan op het gebied van voetgangers.” 

“Als je het over voetgangers hebt, dan heb je het ook vaak over bezoekers”, stelt Steenbakkers. “Dat past heel goed in onze digitale oplossingen. We kunnen bijvoorbeeld in binnensteden de bezoekersstromen analyseren: hoeveel mensen lopen er, wanneer en waar gaan ze naartoe? Onze software biedt tools om bezoekers te managen, bijvoorbeeld in het kader van economisch beleid. Waar de voetgangers zijn heeft immers gevolgen.” 

“Ook bij evenementen, zoals de Vuelta en Koningsdag, is crowd management essentieel. Dan gaat het meer om de fysieke veiligheid. Veel mensen bij elkaar levert risico’s op, en door verkeer goed te managen, kan een gemeente de sociale veiligheid waarborgen. Ons crowd-management-dashboard biedt dan ook uitkomst.” 

Ook inzicht in buitengebied

Niet alleen in drukke binnensteden, ook in recreatie- en natuurgebieden is inzicht in voetgangersstromen wenselijk. “In parken, de duinen, het strand – ook daar wil je inzicht in drukte hebben, zodat de balans tussen mens en milieu gewaarborgd blijft.” 

“We weten van heel Nederland waar alle infrastructuur ligt, ook voor voetgangers. Dat weten we op detailniveau: we weten waar alle trottoirs liggen, bijvoorbeeld. Tijdens corona hebben we ook een scan ontwikkeld om te bepalen of de anderhalvemeter-regel wel haalbaar is in een gebied. We weten niet alleen waar de ruimte is, maar ook hoe de loopstromen zijn. Je kunt namelijk wel zeggen dat er ruimte voor de voetganger is, maar als je vanuit een parkeergarage drie keer moet oversteken om op je bestemming te komen, dan is dat niet handig.” 

Op detailniveau

“De meeste analyses die we doen gaan over lopende mensen in de gebouwde omgeving – over voetgangers, dus. Daarom komen we tijdens het Nationaal Voetgangerscongres ook graag in gesprek met beleidsmedewerkers en andere professionals die te maken krijgen met loopstromen en data-analyse.” Argaleo levert analyses op detailniveau. “We leveren een eindoplossing, een kijkdoos om antwoord op vragen te geven, maar we zijn geen consultants. Daarom komen we ook graag met consultants in contact die onze software willen gebruiken.” 

Voetgangerscongres 2023

Op dinsdag 3 oktober a.s. vindt het Nationaal Voetgangerscongres plaats in Amsterdam. Het Nationaal Voetgangerscongres is het enige vakevenement waar lopen in alle facetten centraal staat. Het thema van het Nationaal Voetgangerscongres 2023 is Ruimte maken voor de voetganger. Meer informatie vind je op Nationaalvoetgangerscongres.nl