De voetganger op de politieke agenda

vrijdag 29 september 2023

Foto Shutterstock

MENSenSTRAAT, Voetgangersbeweging Nederland, Voetgangers Vereniging Nederland en Wandelnet breken een lans voor de voetganger bij de komende verkiezingen.

Stel het principe "de Voetganger Voorop" als voorwaarde bij elk rijksbeleid rond mobiliteit en ruimtelijke ordening. Dat zeggen de vier organisaties in een brief aan alle politieke partijen; MENSenSTRAAT, Voetgangersbeweging Nederland, Voetgangers Vereniging Nederland en Wandelnet. 

Wensenpakket

Een greep uit het wensenpakket: steek als rijk voldoende geld in wandel- en fietsverbindingen en hef barrières op. Maak bij spoorlijnen, kanalen en snelwegen altijd veilige oversteken en loop- en fietsbruggen of tunnels. Investeer in veerponten als essentiële infrastructuur. Leg voetgangersveiligheid beter in de wet vast en voer bijvoorbeeld reiskostenvergoedingen in voor wie loopt. 

"Wandelen is de makkelijkste manier van gezond bewegen, van een ommetje vanaf de voordeur tot een wandeling in de natuur. Bovendien is lopen de groenste en meest ruimtebesparende manier van verplaatsen. De landelijke politiek kan nog veel meer doen om Nederland beter in te richten vanuit de mens te voet." - Ankie van Dijk, directeur Wandelnet

Aandacht voor wandelbelangen neemt toe

Inmiddels neemt in traditionele media de aandacht voor wandelbelangen toe. Na publicatie van de verkiezingswensen van de Mobiliteitsalliantie, waarvan Wandelnet deel uitmaakt, koos De Telegraaf op 16 augustus deze kop: 'Mobiliteitsclubs willen opvoeden: forens moet meer lopen'. Marga de Jager, voorzitter van de alliantie en directeur van de ANWB, komt aan het woord. Fietsen en lopen is gezonder, maar reizigers moeten de vrijheid hebben om zelf het soort vervoer te kiezen, stelt zij. Het gaat ook om bewustwording, we willen een beetje opvoeden. Als iemand bijvoorbeeld per trein naar het werk gaat, en doorgaans het laatste stuk de bus pakt, is het ook een optie om dat stuk te lopen, zegt De Jager. 

"Creëer meer nabijheid in de ruimtelijke ordening. Mensen moeten minder lang hoeven te reizen. Het slim inrichten van gebieden en het organiseren van een efficiënt mobiliteitssysteem gaan hierbij hand in hand." - Marga de Jager, voorzitter Mobiliteitsalliantie

Aandacht van politici en beleidsmakers

Het commentaar van NRC van 9 augustus had als motto 'Iedereen is wel eens een voetganger'. De krant: ‘Het is goed nieuws dat de voetganger de laatste jaren eindelijk de aandacht heeft van beleidsmakers en politici, en dat gemeenten loopbeleid ontwikkelen. Het trottoir is van iedereen en hoort obstakelvrij te zijn. Voor het eerst ging het in de Tweede Kamer afgelopen voorjaar bij een debat over ‘actieve mobiliteit’ over wandelen. Al wordt lopen dan nog te vaak in één adem genoemd met fietsen’, signaleert NRC. 

Beweegfactor nummer één

Wandelen is beweegfactor nummer één. Het bespaart ruimte en kosten. Politici die kiezers een gezonde, groene en betaalbare toekomst gunnen, hebben met "de Voetganger Voorop" een troef in handen. 

Nationaal Voetgangerscongres

Op 3 oktober staat de voetganger centraal bij het Nationaal Voetgangerscongres in Amsterdam. Het thema van deze editie is Ruimte maken voor de voetganger. Kijk hier voor meer informatie en/of aanmelden.