Meer dan 160 professionals maken ruimte voor de voetganger op Nationaal Voetgangerscongres

donderdag 5 oktober 2023

Meer dan 160 deelnemers voor het Nationaal Voetgangerscongres ©Martin Hols, The Arrows

De Tolhuistuin in Amsterdam was op 3 oktober het decor voor het Nationaal Voetgangerscongres. Dat loopbeleid steeds meer momentum krijgt was te zien aan de animo voor het jaarlijkse event. De organisatie verwelkomde meer dan 160 deelnemers, waarvan zeker een derde ‘loopmaagd’, zoals dagvoorzitter Jacqueline Kerkhof ze liefkozend noemde.

Het thema van het Nationaal Voetgangerscongres was ‘Ruimte maken voor de voetganger’. In haar openingslied legde Jacqueline Kerkhof de vinger op de zere plek door de botsende belangen op humoristische wijze bloot te leggen: 

Want als je in de stad wil lopen
Dan is dit wat er gebeurt
Als er een stoep is, mag je hopen
Dat daar geen fatbike over scheurt
Dat er geen bankstel ligt, of plee
In Amsterdam Holadijee 

We willen Stomp door het leven
Maar de Biro staat in de weg
De fietsers staan je naar het leven
Al zet je één teen op de weg
Er wordt gescholden bij de vleet
In Amsterdam Holadijee

Keynote spreker Jos Gadet, planoloog bij gastgemeente Amsterdam, pleitte in zijn betoog voor de beloopbaarheid van voorzieningen, onder meer voor een economisch aantrekkelijke stad. Dat lopen gezond is weten we inmiddels wel, maar deze economische benadering geeft aan dat er veel meer belangen gediend kunnen worden met een loopvriendelijke stad. 

Na de plenaire opening stonden liefst vier parallelrondes op het programma, met uiteenlopende onderwerpen. Veel aandacht was er voor een integrale blik bij het maken van beleid en voor de rol van data. Geen Voetgangerscongres zonder wandeling en dus toog het overgrote deel van de deelnemers in de derde ronde naar buiten voor een walkshop, ondanks het wat druilerige weer. 

City Deal Ruimte voor Lopen

De City Deal Ruimte voor Lopen is in december 2020 officieel van start gegaan. Met dit samenwerkingsverband committeren gemeenten, Rijksoverheid en maatschappelijke partijen zich om vier jaar te experimenteren met loopbeleid in een stedelijke omgeving. Op het Nationaal Voetgangerscongres sloten liefst vijf nieuwe partijen zich aan bij de City Deal. De bureaus Goudappel, Movares, Royal HaskoningDHV, DTV Consultants en het programma Mooi Nederland van het Ministerie van BZK zetten hun handtekening onder de overeenkomst.

Namens gastgemeente Amsterdam was wethouder mobiliteit Melanie van der Horst aanwezig voor de plenaire afsluiting van het succesvolle congres. In gesprek met de dagvoorzitter werd duidelijk dat we hier te maken hebben met een wethouder die hart voor de voetganger heeft. Zo is onder haar bewind het beleidskader Ruimte voor de Voetganger vastgesteld. “Eigenlijk merkten we dat er één puzzelstukje miste, namelijk normen voor de vrije doorloopruimte van voetgangers. In plannen als de Omgevingsvisie en de Visie Openbare Ruimte geven we aan dat lopen, verblijven en fietsen belangrijk zijn, maar dat blijft vrij abstract. Juist bij de herinrichting van straten komen alle belangen samen. Daar vindt de daadwerkelijke verdeling van de ruimte plaats. We hadden alleen nog geen norm voor de vrije doorloopruimte en daarmee ook een minder goede plek aan tafel. Die hebben we nu wel en dat is belangrijk”, zei Van der Horst daarover.

Magazine Loop!

Martine de Vaan, programmaleider van de City Deal Ruimte voor Lopen, en auteur van Walk Your Meeting overhandigde Wethouder mobiliteit van Amsterdam Melanie van der Horst het eerste exemplaar van het derde magazine Lopen waar een prachtig beeld van Nemo – Amsterdam de cover siert.
Ook in het derde magazine van de City Deal Ruimte voor Lopen lees je jaarlijks de resultaten van samen experimenteren, leren en kennis opdoen. De digitale versie van het magazine vind je hier.

LoopAward

Het hoogtepunt van de dag zat in de staart, toen de winnaars van de LoopAward bekend werden gemaakt. De jury, onder leiding van voorzitter Wouter Veldhuis, had eerder uit achttien inzendingen zes genomineerden geselecteerd, verdeeld over de categorieën maatschappelijke en ruimtelijke initiatieven. Envida naar Buiten won de award voor het beste initiatief. Vanuit Maastricht, en dus via videoverbinding, namen de enthousiaste initiatiefnemers de prijs ‘in jubelstemming’ in ontvangst. Jacqueline Kerkhof, eveneens woonachtig in het zuiden van Limburg beloofde de award persoonlijk langs te komen brengen. 

De jubilerende KWIEK Beweegroute won in de categorie ruimtelijke initiatieven. In 10 jaar werden al tachtig routes gemaakt, reden voor de jury om de prijs toe te kennen. Manuel Wijffels liet op het podium weten verrast en blij te zijn met de eer die hem te beurt viel.

Volgend jaar in Nijmegen

Het jaarlijkse feest voor de voetganger wordt omarmd, door steeds meer mensen die elkaar ook steeds beter weten te vinden. Zo bleek ook tijdens de borrel, waar tientallen bezoekers nog lang bleven hangen. Samen ruimte maken voor de voetganger is niet alleen belangrijk, maar ook nog eens heel erg leuk en gezellig. Op naar volgend jaar, dan is Nijmegen gastgemeente van het Nationaal Voetgangerscongres 2024!