Netwerk van compacte hubs gerealiseerd in Enschede

dinsdag 18 april 2023

foto: Keypoint Consultancy

In toenemende mate werken publieke en private partijen samen aan duurzame oplossingen voor verstedelijking en mobiliteit. Het concept deelmobiliteit heeft zich de afgelopen jaren aangediend als nieuwe mobiliteitsoptie. De keuzes voor reizigers worden steeds breder.

In grote Nederlandse steden is deelmobiliteit al onderdeel van het dagelijkse mobiliteitssysteem. In Enschede worden deelfietsen en -scooters bijvoorbeeld al gebruikt voor 3000 ritten per dag. Dat staat gelijk aan iets minder dan een procent van alle dagelijkse verplaatsingen. Dat lijkt weinig, maar voor een opkomend mobiliteitsconcept waar nog sterke groei mogelijk is, is dat al een behoorlijk aandeel.

Traditioneel hebben overheden in Nederland een grote invloed op het mobiliteitssysteem. Ze leggen wegen aan, verbeteren de verkeersveiligheid en stimuleren duurzame vervoermiddelen zoals fietsen. Deelmobiliteit heeft zich in eerste instantie aan die invloed onttrokken: geheel zonder subsidie zetten aanbieders fietsen en scooters neer in de stad en gebruikers parkeerden deze overal en nergens. Tegenwoordig werken meer gemeenten met vergunningen voor aanbieders en ook aan het vrijelijk parkeren komt op sommige locaties een einde.

150 compacte buurthubs

Verschillende gemeenten, waaronder de gemeente Enschede, realiseren compacte buurthubs waar diverse providers deelmobiliteit aanbieden. Enschede gaat 150 hubs in de hele stad aanleggen. Op dit moment zijn er al 25 gerealiseerd op de economische hotspot ‘Kennispark Enschede’, wat bestaat uit de campus van de Universiteit Twente en het business-and-science park. Keypoint Consultancy heeft een tussenevaluatie gemaakt voor deze hubs.

Het realiseren van hubs in het Kennispark te Enschede heeft als doel het straatbeeld te verbeteren. Dit is gelukt. De deelvoertuigen worden in de regel in de hubs geparkeerd, waardoor het straatbeeld verbeterd is. Ook bevordert het de doorgang en verkeersveiligheid op voetpaden.

Herkenbaarheid

Een punt ter verdere verbetering is de herkenbaarheid en zichtbaarheid van de hubs. Het is wenselijk dat deze van alle kanten zichtbaar zijn, zodat gebruikers van deelmobiliteit tijdens het rijden (en lopen) niet op de telefoon hoeven te kijken om een parkeerplaats te zoeken. Overigens is er nu sprake van een tijdelijke bebording en wordt de landelijke huisstijl - ontwikkeld door Mijksenaar - en bebording nog gerealiseerd. Dit komt uiteraard de herkenbaarheid ook ten goede.

Uit een enquête met gebruikers van deelmobiliteit blijkt dat niet alle gebruikers de introductie van hubs een verbetering vinden. De loopafstanden naar deelvoertuigen worden namelijk iets groter. Zo zien we dat door de introductie van hubs het gebruik van deelmobiliteit ook iets minder aantrekkelijk kan worden. Dit nadeel moet men echter afwegen tegen voordelen van hubs, zoals het tegengaan van verrommeling.

De gemeente Enschede is in Nederland koploper bij het aanleggen van hubs en gaat hier voortvarend mee verder. Met het onderzoek van Keypoint in de hand is de gemeente aan de slag gegaan om het uitgebreide netwerk van nieuwe hubs nóg beter te maken.