Ontwerpwijzer Voetgangers gepresenteerd

dinsdag 7 november 2023

Foto: Shutterstock

Op het Nationaal Verkeerskundecongres is de eerste Ontwerpwijzer Voetgangers gepresenteerd. Bedoeld voor professionals die werken aan een toegankelijke, veilige en aantrekkelijke omgeving voor voetgangers. 

Aanleiding voor de ontwerpwijzer is het feit dat zo’n 70 procent van alle verplaatsingen deels te voet gaat, vertelt samensteller Emile Oostenbrink van CROW. 20 procent van alle verplaatsingen is zelfs helemaal te voet. "Ondertussen wordt er nog steeds autogericht ontworpen. Gelukkig hebben steeds meer gemeenten oog voor voetgangers in hun ontwerpen voor de openbare ruimte."
 
De Ontwerpwijzer helpt ze daarbij, om te beginnen met feiten en cijfers die een onmisbare basis vormen als je een effectief voetgangersbeleid wilt voeren. Effectief wil zeggen dat je je niet beperkt tot alleen de verkeerskundige aspecten, maar ook oog hebt voor het sociaal domein. Oostenbrink: "Denk er bij het ontwerpen van een loopomgeving bijvoorbeeld aan dat ouderen lopend winkels of andere voorzieningen kunnen bereiken."

Design for all

Loopvriendelijk ontwerpen betekent ‘design for all’, dus ook voor kinderen, ouderen en mensen met een beperking. Zorg voor acceptabele loopafstanden en looptijden: voetgangers moeten bij een oversteekplaats niet te lang voor het verkeerslicht wachten. Loopvriendelijke infra is direct (niet te veel omlopen), begaanbaar, leesbaar (kun je makkelijk je weg vinden?), veilig en aantrekkelijk. "Een afwisselende route met winkels, zitjes en dergelijke nodigt veel meer uit tot lopen dan een saaie straat met gesloten gevels."

Praktische richtlijnen

Tot slot bevat de ontwerpwijzer een aantal praktische richtlijnen: wat is de wenselijke breedte en vrije doorloophoogte van looproutes? Wat voor loopoppervlak is prettig? Welke hoogteverschillen zijn acceptabel? Hoe zijn de oversteekvoorzieningen? Hoe staat het met de verlichting en – in het verlengde daarvan – de sociale veiligheid? Wat moet je doen aan beheer en onderhoud? Je kunt een prachtige looproute ontwerpen, maar als die er na verloop van tijd slordig bij ligt heb je nog niks.

Meer informatie over de Ontwerpwijzer Voetgangers