Utrecht zet in op een loopvriendelijke stad

maandag 5 juni 2023

foto: Shutterstock

Vorig jaar haalde Utrecht de titel Meest Fietsvriendelijke Stad ter Wereld binnen. Nu is de voetganger aan de beurt, want de gemeente streeft naar een meer loopvriendelijke stad. Ruud Ditewig, verkeerskundig adviseur bij de gemeente Utrecht, vertelt in de Masterclass Loop! over de uitdagingen die daar bij komen kijken.

Het actieplan voor de voetganger leidde binnen de gemeente Utrecht een aantal jaren een wat sluimerend bestaan, omdat prioriteit werd gegeven aan het afronden van het ambitieuze fietsprogramma, waaronder het realiseren van doorfietsroutes en nieuwe fietsenstallingen. Daarnaast heeft in Utrecht, evenals alle andere grote steden, de woningbouwopgave een voorrangspositie. Sinds vorig jaar staat echter een actieplan voor de voetganger weer hoger op de Utrechtse gemeenteagenda. 

Voetganger vergt andere aanpak

“De eerste stap is om een aantal voetgangersnetwerken te definiëren en te bepalen aan welke kwaliteitseisen een dergelijk netwerk moet voldoen”, legt Ruud Ditewig uit. “Dat gaat van utilitaire looproutes naar ov-knooppunten tot aan sport- en beweegroutes. Een voetganger beweegt zich echter anders in de openbare ruimte dan de fietser. Fietsers gaan, net als automobilisten, langs lange lijnen. Voor de voetganger geldt dat niet en dat vergt dan ook een andere aanpak. In een binnenstad zit alles elkaar in de weg als je de ruimte voor de voetganger bekijkt. Terrassen, uitstallingen van winkels, afvalinzameling, wegmeubilair en gestalde fietsen. Dat maakt het formuleren van voetgangersbeleid zo ingewikkeld.” 

Het zebrapad 2.0

Specifiek beleid voor voetgangers krijgt de laatste jaren steeds meer aandacht, waardoor in de lokale politiek ook meer oog komt voor de voetganger in het verkeer. Zo ontstond in Utrecht de hernieuwde interesse voor het zebrapad, merkt Ditewig. “Ik noem het ook wel het zebrapad 2.0, want het houdt veel meer in dan een paar strepen trekken op de weg. Het zebrapad is onderdeel geworden van een integraal ontwerp voor veilig oversteken.”

“Dat willen we in Utrecht ook voor de voetganger; een voor gemotoriseerd verkeer niet te missen, duidelijk zichtbaar zebrapad. We zitten in Utrecht echter nog in de planfase. Daarom inventariseer ik graag goede voorbeelden in Nederland. Met name in onze buurgemeente Nieuwegein heb ik al goede initiatieven gezien, evenals in de Brabantse steden Breda en Den Bosch.”

Herdefinitie van openbare ruimte

“De komende maanden gaan we in Utrecht de openbare ruimte herdefiniëren; welke ruimte is bedoeld voor de voetganger, welke voor al die andere functies? Daar komt bij dat dit goed zichtbaar moet zijn op straat. Dat kan via een bepaalde zonering, niet met allerlei lijnen en strepen, maar met bijvoorbeeld verschillende soorten bestrating. Een mooi voorbeeld hiervan ben ik tegengekomen in Den Bosch, de looproute van het treinstation naar de binnenstad.”

Nog een paar plekken vrij!

In de Masterclass Loop! op dinsdag 27 juni in Utrecht leer je op een andere manier te kijken naar jouw stad of dorp en haal je inspiratie op met voorbeelden uit binnen- en buitenland over hoe je loopvriendelijke routes ontwikkeld. Ruud Ditewig van de gemeente Utrecht vertelt je over de leerpunten en uitdagingen die de stad kent. Loop je mee? Zie voor meer info en aanmelden de Masterclass Loop! in onze agenda.