Verkenning zebrapaden moet mythes de wereld uit helpen

maandag 20 november 2023

Rond zebrapaden doen allerlei mythes de ronde. Ze zouden schijnveiligheid bieden en niet mogen in 30- en 50km-straten. Daarom heeft CROW-KpVV aan Mobycon gevraagd een verkenning uit te voeren naar de toepassing van zebrapaden.

Met de Verkenning zebrapaden biedt CROW-KpVV inzicht in het beleid van gemeenten met betrekking tot zebrapaden, met name in de keuzes die zij maken om zebra's wel of niet toe te passen.

De onderzoekers hebben onderzocht wat er bekend is over zebrapaden en hoe gemeenten daarmee omgaan. Daarnaast hebben ze de bestaande aanbevelingen over de toepassing van zebrapaden tegen het licht gehouden. Samen met CROW-KpVV zijn voorlopige aanbevelingen voor de toepassing van zebrapaden opgesteld voor verschillende kruispuntentypen en wegvakken. Daarnaast zijn adviezen gegeven voor vervolgstappen.

CROW heeft een instrumentarium ontwikkeld om wegbeheerders te helpen bij het maken van weloverwogen keuzes van het soort oversteekvoorziening: de Oversteekwijzer. Hierin staan ook verschillende richtlijnen voor het toepassen van zebrapaden. In de praktijk gebruiken gemeenten echter verschillende afweegmethodes voor het wel of niet toepassen van zebrapaden.

CROW-KpVV wil met de publicatie beoogt meer eenduidigheid brengen in de toepassing van zebra’s in Nederland. De Verkenning zebrapaden is hier te downloaden.

bron: CROW