Wegkantsystemen nog niet weg

dinsdag 31 oktober 2023

Foto: Wikimedia Commons

Langs de Nederlandse wegen staan diverse wegkantsystemen: matrixborden die je wijzen op snelheid of afgesloten rijstroken, route-omleidingen, filestaartwaarschuwingen, toeritdoseerinstallaties die verkeer één voor één op de snelweg toelaten, informatieborden die adviseren over de snelste route en meer. Veel van die meldingen ontvang je ook al digitaal, via navigatiesysteem of -app. Dus hup, weg ermee. Of toch niet? MobiliteitsPlatform vroeg het aan Peter van Bekkum, adviseur bij MuConsult. 

“De systemen die er zijn, zijn ook nu nog zeer nuttig”, begint Van Bekkum. “We zien wel dat bij veel systemen het onderhoud achterloopt, misschien ook vanuit de gedachte dat de systemen toch zullen verdwijnen. Dat is jammer, want dan werkt de functionaliteit niet meer, fouten worden niet verholpen en ook aan roestpreventie wordt dan te weinig gedaan.” 

“Vrijwel geen enkele automobilist rijdt nog zonder navigatie. DRIPS – dynamische route-informatiepanelen – hebben denk ik ook wel hun beste tijd gehad, de navigatie doet dat werk beter, je bereikt maar een klein deel van de doelgroep nog met route-omleidingsborden. Maar andere systemen, zoals toeritdosering, hebben nog wel degelijk nut en zijn ook niet eenvoudig te vervangen door in-car systemen.” 

Investering waard? 

“Of je nog wil investeren, hangt ook van de vraag af hoe lang je iets nodig hebt. Als de afschrijftermijn langer is dan je het systeem nodig hebt, dan is de investering misschien niet wenselijk. Aan de andere kant zijn er goede redenen om wél te investeren: een groot deel van de weggebruikers kan of wil nog niet mee in de technologische ontwikkelingen. Wat betreft navigatie in de auto is dat wel afgedekt, maar andere functionaliteiten zitten niet in oudere auto’s, of de bestuurder vindt ze maar lastig en irritant. Dan hebben mensen weliswaar lane assist (je krijgt een waarschuwing als je onbedoeld van rijstrook wisselt) in de auto, maar zetten dat voor elke rit weer uit. Dan werkt zoiets niet om gedrag te veranderen. Je ziet wel dat deze systemen steeds gebruiksvriendelijker worden.” 

Renovatieopgave 

De komende jaren moet er veel grootschalig onderhoud aan bruggen en tunnels gebeuren om het Nederlandse wegennet in goede staat te houden. “Bij de renovatie van het wegennet de komende tien jaar ontstaat heel veel hinder voor het verkeer. Netwerkbreed verkeersmanagement kan daar een rol in spelen, om de hinder te beperken. Dan heb je die systemen langs de weg nodig. Neem de renovatie van de Van Brienenoordbrug, gepland in de periode 2026 - 2028: de hele regio krijgt daar mee te maken en kan daar hinder ondervinden, dan heb je echt het hele arsenaal nodig om mensen te informeren en te wijzen op alternatieven. Misschien moet je voor dit soort projecten het aantal wegkantsystemen wel uitbreiden in plaats van afbouwen.” 

Digitaal op orde 

En als we dan wegkantsystemen weghalen, wat dan? “Dan moet de digitale infrastructuur wel op orde zijn. Neem als voorbeeld de snelheidsborden, die zijn nu al niet altijd eenduidig – en als je die borden weghaalt, moet het wél goed digitaal voorhanden zijn.” 

MuConsult denkt graag mee in de transitie van wegkant naar in-car. “Dat hebben we ook gedaan in het Formule E-Team, voor de transitie van fossiel naar elektrisch vervoer. We kunnen ook hier aan de beleidskant volop ondersteunen.”