Betere input, betere output

woensdag 8 mei 2019
timer 4 min
De vooraf bestudeerde aansluiting van het Friese Garyp op de N31 bleek toch tot filevorming te leiden. Hoe zo? Lokale drone-camerabeelden die rechtstreeks werden 'ingelezen' door het PTV Vissim-verkeersmodel gaven inzicht. Een gesprek met Tim Adema, hoofd verkeer en vervoer bij Roelofs over 'data from sky' en met Robin Huizenga, business manager bij PTV Group, ontwikkelaar van de PTV Vissim simulatiesoftware. Hun boodschap: betere input, levert betrouwbaardere output.

Door Nettie Bakker

PTV Vissim softwarekan op basis van inputgegevens de verkeersafwikkeling van multimodaal verkeer op lokale infrastructuur tot in detail simuleren. Deze detail-software vraagt logischerwijs dan wel om detail-invoergegevens. Is de basissituatie, het vertrekpunt, eenmaal goed in beeld, dan kun je elke toekomstige situatie robuust simuleren en betrouwbaar bestuderen. Dat is de theorie, legt Robin Huizenga uit. Toch ziet hij soms met ‘lede ogen aan dat de PTV-software wordt gebruikt met een onnauwkeurig basisbeeld en daardoorook onnauwkeurige adviezen oplevert.   

Betere reproductie 

Tim Adema: “We hebben al een aantal voorbeelden bij de kop gehad, waar volgens het simulatiemodel geen filevorming op zou treden, terwijl datin de praktijk toch gebeurde. In het geval van Garyp hebben we op basis van dronebeelden achteraf de standaard aanwezige parameters van PTV Vissimgeoptimaliseerdnaar de lokale situatie en kwamen zo tot een betere reproductie van de werkelijke verkeersafwikkeling in de straat. 

Huizenga: ”Wij stimuleren maximaal de marktwerking en maken als softwareleverancier dus geen deel uit van concrete projecten. Maar helaas zie ik – soms op basis van klachten - dat de standaard basisgegevens zoals in PTV Vissimaanwezig,als vertrekpunt worden genomen voorsimulaties zonder ze voor de lokale situatie te optimaliseren. Dat houdt een risico in, want de werkelijkheid kan lokaal afwijken van standaardgegevens.Het gevolg kan zijn dat er zelfs op basis van simulatie-onderzoek - dure infrastructuur word aangelegd, waarop het weggedrag toch anders is dan verwacht. Dat ligt dan niet aan de simulatiesoftware, maar aan de (kwaliteit van de) invoergegevens. Met de dronetechniek kun je de basissituatie, je vertrekpunt heel nauwkeurig invoeren. Nu deze techniek er is, gaat het erom mensen bewust te maken van het belang om het ook toe te passen om zo een goed vertrekpunt te hebben voor betrouwbare adviezen.   


Zeer nauwkeurig

De PTV Vissim-software is al enige tijd geschiktom drone-camerabeelden ‘in te lezen’.Deze toepassing maakt het basisplaatje van een verkeerssimulatie zeer nauwkeurig. Adema geeft een voorbeeld: De camerabeelden laten bijvoorbeeld zien hoeveel vrachtverkeer er is en hoeveel tijd dat nodig heeft om op te trekken. Daarnaast vertaalt de techniek ook beelden van fietsers en voetgangers op een bestaand wegvak of kruispunt. 

Huizenga: De volgende stap is ook al gezet, de koppeling van lucht- en geluidsgegevens op basis van camerabeelden en de vertaling daarvan in onze PTV Vissim-software.  Adema: “Zo kunnen we  met de actuele locatiebeelden ook input leveren voor uitspraken over de geluids- en CO2-effecten, bijvoorbeeld bij voorrang voor doelgroepen bij VRI’sHuizenga onderstreept: Binnen PTV Vissimzijn al meerdere modules voor multimodale lucht- en geluidsberekeningen beschikbaar die werken volgens de geldende wet- en regelgeving.  

Nog aan het begin 

Adema: “We staan in Nederland nog aan het begin van het standaard berekenen van CO2- en geluidseffecten van infrastructurele maatregelen. Toch zou het de intentie van iedere verkeerskundige moeten zijn om deze aspecten mee te nemen. Dit kan tot een bepaalde complexiteit leiden, erkent Adema, maar mede daarvoor organiseren we gebruikersdagen waar de verschillende ervaringen worden uitgewisseld 


Huizenga:We hebben het nu over PTV Vissim, maar de toepassing van camerabeelden geldt ook voor ons verkeersmodel PTV Visumen voor ons voetgangerssimulatiemodelPTV Viswalk In de Benelux werken we op verzoek van Roelofs met ze samen, daarbuiten ook met andereinnovatieve gebruikers van camerabeelden.  


Adema: We kunnen dus zowel beelden leveren voor de voorkant van een project, voor een basiskaart, als ook achteraf, zodat de PTV Vissim-software ook de effecten van een ingreep nauwkeurig kan analyseren. Bovendien: je kunt in PTV Vissimje instellingen opslaan. Dus zo nu en dan je basisnetwerk, je vertrekpunt weer eens updaten, behoort tot de mogelijkheden.Huizenga ten slotte, hoopt dat hij door het gebruik van deze nieuwe technieken een aantoonbaar hogere beschrijvende kwaliteit krijgt van simulaties gemaakt in PTV Vissim en PTV Viswalk. Lees verder

Interactieve kaartviewer schetst de optimale zero-emissiezone

4 mrt om 10:21 uur
Een slimme innovatie op het juiste moment: een interactieve weergave die helpt bij het bepalen van een in 2025…
Lees verder »

Scanmenu maakt betrouwbaar parkeeronderzoek bereikbaar

28 jan om 09:36 uur
Scanmenu maakt het mogelijk voor advies- en onderzoeksbureaus om accuraat en flexibel parkeeronderzoek uit te…
Lees verder »

Eerste waterstoftrein wint European Railway Award 2021

27 jan om 13:16 uur
De Coradia iLint, 's werelds eerste trein die volledig op waterstof rijdt, heeft de European Railway Award…
Lees verder »

Deelnemers 'Auto van de Straat' krijgen zes maanden een elektrische deelauto

19 jan om 09:43 uur
De bewoners van de Hindestraat in Nijmegen, de Groenendaalseweg in Renkum en de Mosterdhof in Westervoort krijgen…
Lees verder »

‘Probleemwegdekken’ succesvol behandelen

5 jan om 13:34 uur
Decennialang worden hoogovenslakken gebruikt als fundament bij de aanleg van wegen. De slakken zijn een…
Lees verder »

Veilige oplossingen voor elk oversteekpunt

5 jan om 08:55 uur
De installaties van Traffic-Care staan bekend als betrouwbaar en degelijk. Zo ook in Lemiers, waar het bedrijf…
Lees verder »

Nieuwe Cruquiusbrug: gestandaardiseerde onderdelen en energieneutraal

11 dec 2020
De provincie Noord-Holland, Vervoerregio Amsterdam, Hoogheemraadschap Rijnland, gemeente Heemstede en gemeente…
Lees verder »

Proef met zelfsturende boot in Amsterdam

24 nov 2020
In Amsterdam wordt een zelfsturende boot getest, die goederen en personen kan vervoeren, afval kan ophalen en die…
Lees verder »