Betere input, betere output

woensdag 8 mei 2019
timer 4 min
De vooraf bestudeerde aansluiting van het Friese Garyp op de N31 bleek toch tot filevorming te leiden. Hoe zo? Lokale drone-camerabeelden die rechtstreeks werden 'ingelezen' door het PTV Vissim-verkeersmodel gaven inzicht. Een gesprek met Tim Adema, hoofd verkeer en vervoer bij Roelofs over 'data from sky' en met Robin Huizenga, business manager bij PTV Group, ontwikkelaar van de PTV Vissim simulatiesoftware. Hun boodschap: betere input, levert betrouwbaardere output.

Door Nettie Bakker

PTV Vissim softwarekan op basis van inputgegevens de verkeersafwikkeling van multimodaal verkeer op lokale infrastructuur tot in detail simuleren. Deze detail-software vraagt logischerwijs dan wel om detail-invoergegevens. Is de basissituatie, het vertrekpunt, eenmaal goed in beeld, dan kun je elke toekomstige situatie robuust simuleren en betrouwbaar bestuderen. Dat is de theorie, legt Robin Huizenga uit. Toch ziet hij soms met ‘lede ogen aan dat de PTV-software wordt gebruikt met een onnauwkeurig basisbeeld en daardoorook onnauwkeurige adviezen oplevert.   

Betere reproductie 

Tim Adema: “We hebben al een aantal voorbeelden bij de kop gehad, waar volgens het simulatiemodel geen filevorming op zou treden, terwijl datin de praktijk toch gebeurde. In het geval van Garyp hebben we op basis van dronebeelden achteraf de standaard aanwezige parameters van PTV Vissimgeoptimaliseerdnaar de lokale situatie en kwamen zo tot een betere reproductie van de werkelijke verkeersafwikkeling in de straat. 

Huizenga: ”Wij stimuleren maximaal de marktwerking en maken als softwareleverancier dus geen deel uit van concrete projecten. Maar helaas zie ik – soms op basis van klachten - dat de standaard basisgegevens zoals in PTV Vissimaanwezig,als vertrekpunt worden genomen voorsimulaties zonder ze voor de lokale situatie te optimaliseren. Dat houdt een risico in, want de werkelijkheid kan lokaal afwijken van standaardgegevens.Het gevolg kan zijn dat er zelfs op basis van simulatie-onderzoek - dure infrastructuur word aangelegd, waarop het weggedrag toch anders is dan verwacht. Dat ligt dan niet aan de simulatiesoftware, maar aan de (kwaliteit van de) invoergegevens. Met de dronetechniek kun je de basissituatie, je vertrekpunt heel nauwkeurig invoeren. Nu deze techniek er is, gaat het erom mensen bewust te maken van het belang om het ook toe te passen om zo een goed vertrekpunt te hebben voor betrouwbare adviezen.   


Zeer nauwkeurig

De PTV Vissim-software is al enige tijd geschiktom drone-camerabeelden ‘in te lezen’.Deze toepassing maakt het basisplaatje van een verkeerssimulatie zeer nauwkeurig. Adema geeft een voorbeeld: De camerabeelden laten bijvoorbeeld zien hoeveel vrachtverkeer er is en hoeveel tijd dat nodig heeft om op te trekken. Daarnaast vertaalt de techniek ook beelden van fietsers en voetgangers op een bestaand wegvak of kruispunt. 

Huizenga: De volgende stap is ook al gezet, de koppeling van lucht- en geluidsgegevens op basis van camerabeelden en de vertaling daarvan in onze PTV Vissim-software.  Adema: “Zo kunnen we  met de actuele locatiebeelden ook input leveren voor uitspraken over de geluids- en CO2-effecten, bijvoorbeeld bij voorrang voor doelgroepen bij VRI’sHuizenga onderstreept: Binnen PTV Vissimzijn al meerdere modules voor multimodale lucht- en geluidsberekeningen beschikbaar die werken volgens de geldende wet- en regelgeving.  

Nog aan het begin 

Adema: “We staan in Nederland nog aan het begin van het standaard berekenen van CO2- en geluidseffecten van infrastructurele maatregelen. Toch zou het de intentie van iedere verkeerskundige moeten zijn om deze aspecten mee te nemen. Dit kan tot een bepaalde complexiteit leiden, erkent Adema, maar mede daarvoor organiseren we gebruikersdagen waar de verschillende ervaringen worden uitgewisseld 


Huizenga:We hebben het nu over PTV Vissim, maar de toepassing van camerabeelden geldt ook voor ons verkeersmodel PTV Visumen voor ons voetgangerssimulatiemodelPTV Viswalk In de Benelux werken we op verzoek van Roelofs met ze samen, daarbuiten ook met andereinnovatieve gebruikers van camerabeelden.  


Adema: We kunnen dus zowel beelden leveren voor de voorkant van een project, voor een basiskaart, als ook achteraf, zodat de PTV Vissim-software ook de effecten van een ingreep nauwkeurig kan analyseren. Bovendien: je kunt in PTV Vissimje instellingen opslaan. Dus zo nu en dan je basisnetwerk, je vertrekpunt weer eens updaten, behoort tot de mogelijkheden.Huizenga ten slotte, hoopt dat hij door het gebruik van deze nieuwe technieken een aantoonbaar hogere beschrijvende kwaliteit krijgt van simulaties gemaakt in PTV Vissim en PTV Viswalk. Lees verder

Proef met zelfsturende boot in Amsterdam

24 nov om 12:39 uur
In Amsterdam wordt een zelfsturende boot getest, die goederen en personen kan vervoeren, afval kan ophalen en die…
Lees verder »

De weg voorwaarts met data uit voertuigen

5 nov om 13:12 uur
Er komen steeds meer mogelijkheden om sensordata uit moderne auto’s in te zetten voor verkeersveiligheid en…
Lees verder »

“Wij meten de werkelijkheid”

3 nov om 09:20 uur
Marc Witteveen is sinds begin dit jaar Managing Director bij fietsdata-specialist Cycle Data. “Hiervoor heb ik 13…
Lees verder »

Monotch wint Europese aanbesteding voor Nederlands Urban Data Access Platform

28 okt om 11:41 uur
Monotch heeft de aanbesteding gewonnen om leverancier te worden van een landelijk dekkend C-ITS platform voor data…
Lees verder »

Maakt iVRI de verwachtingen waar?

13 okt om 10:10 uur
Je wordt het je pas bewust als je in het buitenland bij een verkeersregelinstallatie (VRI) staat te wachten. Er is…
Lees verder »

Duidelijke informatie laadpalen verplicht in 2021

13 okt om 07:05 uur
Vanaf juli 2021 is het verplicht voor exploitanten van publieke laadpalen om duidelijke en transparante informatie…
Lees verder »

Het bevorderen van de toekomst van autonoom rijden met co-simulatie

6 okt om 10:03 uur
Welke invloed hebben zelfrijdende auto’s op het verkeer in de toekomst? Alle denkbare scenario’s kunnen…
Lees verder »

Verkiezing mooiste fietsenstalling van het jaar

6 okt om 09:47 uur
In de regio Haaglanden is de verkiezing van de mooiste fietsenstalling van het jaar begonnen. Het gaat dan om…
Lees verder »