De Innovatiecentrale: living lab voor smart mobility-proeven

donderdag 15 september 2016
timer 5 min
Sinds maart 2015 is de Innovatiecentrale open: een experimenteer- en ontwikkelruimte binnen de verkeerscentrale van Zuid-Nederland en een belangrijk onderdeel van het Nederlandse living lab voor Smart Mobility. Doel is om partijen met een interesse in Smart Mobility – marktpartijen, overheden en kennisinstellingen – te faciliteren in hun verkenningen en proeven. Luuk Verheul, senior adviseur Strategie & Ontwikkeling bij Connecting Mobility en de Innovatiecentrale, over dit samenwerkingsverband, de mogelijkheden en het publiek-private spel dat er kan worden gespeeld.

“Bij Smart Mobility zien we vaak dat diverse partijen – van wegbeheerders tot private dienstverleners, van verzekeraars tot universiteiten – elkaar nodig hebben om slimme oplossingen te bieden”, zegt Verheul. “Daarom is de Innovatiecentrale opgezet, als open omgeving waar deze partijen laagdrempelig kunnen samenwerken en nieuwe mogelijkheden en raakvlakken kunnen verkennen.” Initiatiefnemers zijn Rijkswaterstaat, de provincie Noord-Brabant, Connecting Mobility, DITCM en AutomotiveNL; een vertegenwoordiging van zowel overheid als marktpartijen als kennisinstellingen. “Maar even zo belangrijk is dat we actief allerlei andere partijen benaderen om samenwerking te zoeken. Zo ontstaan er activiteiten waarbij tientallen organisaties betrokken zijn.”

 

Innovatiedesks en Innovatielab

De Innovatiecentrale bestaat uit de Innovatiedesks en het Innovatielab. “De Innovatiedesks maken deel uit van de verkeerscentrale en vormen de operationele plek waar partijen hun intelligente mobiliteitsoplossingen kunnen beproeven en ontwikkelen in een real life omgeving: op een echte weg en vooral, in een echt netwerk”, vertelt Verheul. “In de meest simpele vorm kan de Innovatiecentrale als monitoringscentrale werken voor proeven, waarbij onder meer de camera’s, monitoren en dataviewers voor derden toegankelijk zijn. En belangrijker nog, de ervaring en kennis van de wegverkeersleiders en de nabijheid van de verkeersmanagementoperatie om eventueel bij te sturen, is bij eerdere proeven als zeer waardevol ervaren.” De Innovatiecentrale kan ook een verdergaande rol spelen: “Bijvoorbeeld bij proeven waarbij publieke en private systemen samen moeten werken biedt de open omgeving van de Innovatiecentrale veel meer mogelijkheden om systemen aan te sluiten, naast elkaar te draaien en te experimenteren dan in de reguliere verkeerscentrales het geval is.”

 

Omdat voor innovatie en Smart Mobility meer nodig is dan enkel technische proeven, is er ook het Innovatielab. “Hier zijn faciliteiten voor onder meer het verbinden van mensen en projecten, het delen van kennis, het verkennen van mogelijkheden en het inspireren en creëren van bewustzijn van Smart Mobility. Bezoekers kunnen zien en ervaren wat Smart Mobility kan betekenen, bijvoorbeeld aan de hand van demo’s, serious gaming en binnenkort ook met Smart Mobility-simulaties.”

 

Serious game

Eind vorig jaar is de serious game ontwikkeld vanuit de wens om mensen zelf te kunnen laten ontdekken en ervaren hoe publiek-private samenwerking in dit domein zou kunnen werken. In dit publiek-private samenspel krijgen deelnemers een rol toebedeeld en vormen ze gezamenlijk een groep stakeholders die voor een lastige mobiliteitsuitdaging staat. Zo zit er een wegbeheerder in het spel, en meerdere private aanbieders van navigatie- en reisinformatiediensten. Afhankelijk van de case kan ook een lokale belangengroep, evenementenorganisator, (onder)aannemer of automobilist bij het spel worden gevoegd. Verheul: “Deelnemers krijgen een andere rol dan de rol die ze in het dagelijks leven vervullen en dat levert een interessante perspectiefwisseling op, die vaak tot leuke inzichten en gesprekken leidt. Alleen hebben de deelnemers niet de middelen om het mobiliteitsprobleem op te lossen, maar samen kunnen ze wellicht tot slimme oplossingen komen.”

 

Fictieve casussen

Momenteel is er binnen de serious game ervaring met twee fictieve casussen: het afwikkelen van verkeer bij een groot evenement en de omgang met drukte bij wegwerkzaamheden. “Juist het fictieve karakter maakt dat deelnemers de vrijheid ervaren die nodig is om een andere beleving te krijgen.” De serious game is in diverse samenstellingen gespeeld, elke keer weer net iets anders: “Voor deelnemers met weinig kennis van het complexe publiek-private samenspel dat bij Smart Mobility komt kijken, is de game een snelle introductie in de verwevenheid van elkaars acties en middelen. Voor deelnemers die dagelijks met het onderwerp bezig zijn, en dus al bekend zijn met de complexiteit van het samenspel, zien we dat het spel juist meer inzicht oplevert in bepaalde samenwerkingsaspecten.”

 

Nieuwe ontwikkelingen 

Naast het aanbieden van faciliteiten als de serious game in het Innovatielab heeft de Innovatiecentrale nog allerlei andere plannen in het verschiet: “Voorop staat het faciliteren van organisaties die vooruit willen in de Smart Mobility-ontwikkelingen. We zoeken daarvoor actief de verbinding met nationale en internationale partijen die ‘de weg op willen’. In de loop van dit jaar zullen we daarnaast een simulatietool voor ITS-functionaliteiten beschikbaar hebben, waarmee partijen een beter beeld krijgen van wat ITS-toepassingen voor hun stad of regio kunnen betekenen.”

 

Een ander thema dat Verheul aanhaalt, is het verder verkennen van de mogelijkheden van Floating Car Data en CAN-bus data voor wegbeheerders. “Nederland heeft de ambitie om koploper te worden op gebied van Smart Mobility en voor de Innovatiecentrale betekent dit dat wij graag de ideale plek willen bieden aan Nederlandse en internationale bedrijven om de nieuwste ontwikkelingen binnen Smart Mobility te beproeven en mogelijk te maken.”

 

Ga voor meer informatie naar: www.connectingmobility.nl en www.innovatiecentrale.nl

 

Meer lezen?

Dit artikel is verschenen in de september-editie van Verkeer in Beeld 2016, thema Infratecture. Voor leden is deze editie in te zien in de online bibliotheek. Nog geen lid? Klik dan hier om lid te worden>>

Early adopters testen de serious game en organiseren het WK Fierljeppen 2016