Connecting Mobility

Connecting Mobility fungeert als katalysator voor de transitie naar smart mobility in Nederland en creëert de benodigde condities en randvoorwaarden. De Routekaart Beter Geïnformeerd op Weg is daarvoor ons kompas. Deze is aan een publiek-private overlegtafel tot stand gekomen en is omarmd door de minister van Infrastructuur en Milieu. Het programma stimuleert samenwerking tussen overheden en marktpartijen, monitort de ontwikkelingen en biedt inzicht en overzicht.

Social Media

Youtube

Bezoekadres

Griffioenlaan 2 Utrecht, Nederland.

Postadres

Postbus 2232
3500 GE Utrecht
Nederland

Contactgegevens

T. 0887982631
E. info@connectingmobility.nl

Artikelen, evenementen & downloads van Connecting Mobility