Een gestandaardiseerd displayprotocol

maandag 5 augustus 2013
timer 2 min
Een gestandaardiseerd displayprotocol Beter benutten van bestaande wegen is een speerpunt voor veel gemeentelijke wegbeheerders, hiervoor wordt steeds vaker route- en parkeergeleiding ingezet. De mogelijkheden groeien, maar het is nog een uitdaging deze functionaliteiten werkend te krijgen in de eigen centrale. 

Een gestandaardiseerd displayprotocol

Eerste gebruiker: gemeente Tilburg

Er is namelijk nog geen gestandaardiseerd communicatieprotocol voor displays; daarom is het gratis en open protocol Disperanto ontwikkeld. Als je als wegbeheerder displays van verschillende leveranciers inkoopt krijg je te maken met verschillende communicatieprotocollen; elke leverancier praat in zijn eigen taal. Het kost vaak veel tijd - en dus geld - om het werkend te krijgen. Hieruit ontstond de wens bij meerdere wegbeheerders om één gestandaardiseerd communicatieprotocol te ontwikkelen. Voor de gemeente Tilburg is dit gerealiseerd via Disperanto. Dit protocol biedt een hoop voordelen; zo worden met één communicatieprotocol alle displays, waaronder DRIPS, dynamische pijlen en VXX-borden, aangestuurd. Tevens is het dataverbruik geoptimaliseerd voor aansturing met draadloze verbindingen als GPRS of 3G. Hierdoor is het dataverbruik gereduceerd met een factor 20, wat een hoop communicatiekosten scheelt. Het protocol ondersteunt het gebruik van 2 tot 16,7 miljoen kleuren. Verder wordt al het aangesloten instrumentarium in het veld gemonitord; de wegbeheerder krijgt automatisch een melding bij diverse soorten storingen. 

Gratis, open protocol

Technolution faciliteert deze ontwikkeling in samenwerking met Data Display. Technolution ervaart bij het onderhoud van zijn MobiMaestro-systeem ook de nadelen van alle verschillende protocollen. MobiMaestro is namelijk een open verkeersmanagementplatform waar leveranciersonafhankelijk alle instrumentaria aan gekoppeld kunnen worden om deze vanuit één gebruikersinterface tegelijk aan te sturen. Deze kennis en onze ervaring met het reeds gestandaardiseerde IVERA-protocol voor VRI’s hebben wij ingezet voor de ontwikkeling van Disperanto. Om de markt te faciliteren, bieden wij Disperanto gratis en open aan. Tevens is de broncode van simulatoren voor zowel de displaykant als voor de centrale server vrij beschikbaar. 

Download het gratis en open protocol Disperanto op www.disperanto.org