Europees ITS Forum dit jaar in (ver)andere(nde) omgeving

dinsdag 23 oktober 2018
timer 4 min
Het Europese congres over verkeersmanagement, het ITS Forum 2018, gooit het dit jaar over een andere boeg. Met een openingswoord van minister Van Nieuwenhuizen, een verzameling internationale topsprekers én een vernieuwende locatie. Dat moet uitnodigen tot vernieuwende oplossingen op actuele vraagstukken, zegt Louis Hendriks van het organiserend comité European ITS Platform.

Het tweejaarlijkse Europese congres over verkeersmanagement, het ITS Forum 2018, strijkt op 14 en 15 november neer in Nederland. Met een vernieuwende locatie, het LEF Future Center in Utrecht. "Op menig congres zitten bezoekers in een zaal, zetten hun laptop aan en luisteren naar de spreker”, aldus Hendriks, zelf werkzaam bij Rijkswaterstaat. Hij stelde zijn collega’s van het EU ITS Platform daarom voor om het congres deze keer niet op een klassieke manier in te steken, maar in de vorm van een forum in het LEF Future Center op het hoofdkantoor van Rijkswaterstaat.

 

Dit is een inspirerende en procesondersteunende omgeving, gestoeld op neurologische en psychologische wetenschap. ”We zien dat mensen daardoor buiten hun comfortzone treden en creatiever gaan denken.” Hendriks hoopt daarmee de dialoog aan te wakkeren. “We willen de congresbezoekers vraagstukken voorleggen en de dialoog aangaan. Hopelijk komen we daarmee tot antwoorden op actuele vragen”.

Dynamische wereld

Want vraagstukken liggen er genoeg. Het tweejaarlijkse congres heeft niet voor niks als hoofdthema ‘verkeersmanagement in een dynamische wereld: Digitalisering, Multimodaliteit, Slimme Infrastructuur’. De wereld van de wegbeheerder en het verkeersmanagement ziet er over tien jaar heel anders uit, durft Hendriks wel te stellen. “Daar moeten we nu al de discussie met elkaar over aangaan.”


“Het gehele werkproces van wegbeheerders digitaliseert. Er komt steeds meer data beschikbaar. Hoe laten we de weggebruiker daarvan profiteren?”, gaat hij verder. “Neem slimme camera’s, die zelf gegevens en beelden kunnen interpreteren. Hoe gaan we daarmee om? Of de ontwikkeling van 5G, die zich aandient. Willen we daarvan afhankelijk zijn? In sommige EU-landen is een dekkend netwerk minder vanzelfsprekend dan in Nederland. Kunnen we met deze ontwikkelingen het verkeer veiliger maken en de doorstroming verbeteren? Daar moeten we het over hebben.” 

Samenwerking

De wegbeheerder van nu managet het wegennet bovendien al lang niet meer alleen, vervolgt Hendriks, zelf werkzaam bij Rijkswaterstaat. “Kaartenmakers beschikken over erg veel data, die rechtstreeks bij de weggebruiker komen. Zij geven de snelste route van A naar B, maar dat is niet altijd in het publieke belang. We wisselen al onderling gegevens uit, maar staan allemaal voor dezelfde vraagstukken: die moeten we samen tackelen.”


“Wegbeheerders werken met DATEX II, een grensoverschrijdende standaard voor het uitwisselen van verkeersinformatie en verkeersdata. Maar bij bijvoorbeeld een slimme auto moeten we ook kunnen communiceren met autofabrikanten, kaartenmakers en andere modaliteiten. Er zijn veel partijen betrokken bij dat proces.”

Discussie aanjagen

Tijdens het tweedaagse forum kunnen de aanwezigen kennis uitwisselen aan de hand van ‘best practices’, maar worden ook strategische vraagstukken behandeld. “We willen de discussie met stakeholders aanjagen, marktpartijen betrekken en met overheden moet wet- en regelgeving juridisch worden dichtgetimmerd.”


Heel Europa heeft met hetzelfde probleem te maken, vervolgt Hendriks:: te veel files en te veel verkeersdoden. Als Nederland kunnen we het niet alleen, het stopt niet bij de grens. Dus daar moeten we het op Europees niveau over hebben. Daarvoor leent zo’n forum zich uitstekend: de discussie aanjagen.”

Programma en aanmelden

Het tweedaagse forum werkt samen met de Europese Commissie en Europese ITS-corridorprojecten van de 24 Europese lidstaten, om de ideeën in de praktijk te testen. Minister Van Nieuwenhuizen opent het forum, waarop een verzameling van internationale topsprekers het programma zal vullen.


De registratie voor het congres op 14 en 15 november is nu geopend. Voor meer informatie over het programma, de locatie en de registratie voor het evenement, gaat u naar www.itsforum2018.eu.

Lees verder

Interactieve kaartviewer schetst de optimale zero-emissiezone

4 mrt om 10:21 uur
Een slimme innovatie op het juiste moment: een interactieve weergave die helpt bij het bepalen van een in 2025…
Lees verder »

Scanmenu maakt betrouwbaar parkeeronderzoek bereikbaar

28 jan om 09:36 uur
Scanmenu maakt het mogelijk voor advies- en onderzoeksbureaus om accuraat en flexibel parkeeronderzoek uit te…
Lees verder »

Eerste waterstoftrein wint European Railway Award 2021

27 jan om 13:16 uur
De Coradia iLint, 's werelds eerste trein die volledig op waterstof rijdt, heeft de European Railway Award…
Lees verder »

Deelnemers 'Auto van de Straat' krijgen zes maanden een elektrische deelauto

19 jan om 09:43 uur
De bewoners van de Hindestraat in Nijmegen, de Groenendaalseweg in Renkum en de Mosterdhof in Westervoort krijgen…
Lees verder »

‘Probleemwegdekken’ succesvol behandelen

5 jan om 13:34 uur
Decennialang worden hoogovenslakken gebruikt als fundament bij de aanleg van wegen. De slakken zijn een…
Lees verder »

Veilige oplossingen voor elk oversteekpunt

5 jan om 08:55 uur
De installaties van Traffic-Care staan bekend als betrouwbaar en degelijk. Zo ook in Lemiers, waar het bedrijf…
Lees verder »

Nieuwe Cruquiusbrug: gestandaardiseerde onderdelen en energieneutraal

11 dec 2020
De provincie Noord-Holland, Vervoerregio Amsterdam, Hoogheemraadschap Rijnland, gemeente Heemstede en gemeente…
Lees verder »

Proef met zelfsturende boot in Amsterdam

24 nov 2020
In Amsterdam wordt een zelfsturende boot getest, die goederen en personen kan vervoeren, afval kan ophalen en die…
Lees verder »