Geslotenverklaringen effectief gehandhaafd

dinsdag 13 november 2012
timer 3 min
Het handhaven van (gedeeltelijk) geslotenverklaringen is lastig te organiseren met fysieke maatregelen als pollers, die duur in onderhoud zijn en veel schade kunnen aanrichten. Ook het inzetten van boa's is in veel gevallen niet de ideale oplossing: het is arbeidsintensief en kan slechts periodiek worden ingezet.

Geslotenverklaringen effectief gehandhaafd

Oplossing met kentekenherkenning
Het inzetten van een detectiesysteem met kentekenherkenning en een gedegen backoffice  kan daarentegen een goede oplossing zijn. GATSO heeft een volledig geautomatiseerde oplossing met kentekenherkenning ontwikkeld waarmee geslotenverklaringen effectief, sluitend en naar de wensen van overheden te handhaven zijn. De oplossing bestaat uit een lokaal en centraal systeem. Het lokale handhavingssysteem bestaat per rijbaan uit een camera- en detectiesysteem in een vandalismebestendige behuizing. Voor het detecteren wordt gebruik gemaakt van de ‘Loopless Trigger Radar’ (LTR), die een virtuele lus op de rijbaan projecteert waardoor het zagen van lussen in de weg overbodig is. Het systeem is voor trajectcontroletoepassingen in Nederland goedgekeurd door het Nederlands Meetinstituut (NMi) voor snelheden tot 300 km per uur. Het centrale systeem bestaat uit een web based softwarepakket om te communiceren met de camera’s en de lokale systemen te beheren. Dit systeem belast de gemeentelijke IT-omgeving niet. Bert Tiggelman, Area Sales Manager bij GATSO, licht toe: “De camera’s detecteren ieder voertuig en lezen automatisch kentekens met een foutmarge dat kleiner is dan 0,02 procent: een factor 5 of 10 beter dan de mens. Staat een kenteken geregistreerd in de ‘white list’ dan gebeurt er niets, zo niet dan wordt de overtreding in de backoffice verwerkt. De boa hoeft de overtredingen alleen te bevestigen en klaar te zetten voor verzending naar de transactiemodule.” 

Gemeente als handhaver
Sinds 2009 mogen gemeenten in overleg met het lokale OM zelf zaken op het gebied van openbare orde en veiligheid handhaven. Tiggelman: “Gemeenten hebben een eigen terminal naar het CJIB-systeem. Het gaat om Mulderfeiten waarvoor overtreders thuis een bekeuring krijgen. Verkeersveiligheid, zoals snelheid en door rood licht rijden, blijft daarentegen een heel specifieke politietaak.” De pakkans is vrijwel 100 procent. Zo wordt bijvoorbeeld in de milieuzone in Amsterdam, waar 53 camera’s op 38 locaties zijn geplaatst, ieder voertuig gecontroleerd zonder twijfel over de detectie. GATSO biedt de gemeente een beheer en onderhoudscontract waarbij de werking wordt gegarandeerd tot een uptime van 99,5 procent. Er vindt een continue controle plaats om te zien of de prestatie van het systeem aan de eisen blijft voldoen. “Zien we ergens waarden als de detectieratio (hit rate) of leesnauwkeurigheid dalen, dan wordt onmiddellijk actie ondernomen. In maandelijkse rapportages wordt de gemeente op de hoogte gehouden van de werking en prestatie van het systeem en het aantal passanten en overtreders.