Heel Brabant online

maandag 6 april 2020
timer 5 min

Provincie Noord-Brabant nam vier jaar geleden het voortouw voor een provinciebreed verkeersmodel dat de data van alle Brabantse schaalniveaus integreert. Dat wil zeggen: het Rijks-, provinciale en gemeentelijk infranetwerk, evenals demografische en sociaal- economische gegevens en een dynamisch toedelingsmodel dat het weg-, ov- en fietsgebruik modelleert, nu en in de toekomst. Dit nieuwe model, BBMA2018, is recent opgeleverd. Rogier Koopal, teammanager Verkeersmanagement en Prognoses bij Goudappel Coffeng, licht toe.

Reden voor deze uitvraag was de constatering van de provincie dat er substantieel verschil zat tussen prognoseberekeningen van de regionale verkeersmodellen onderling en andere modellen, waaronder het verkeersmodel voor de snelwegen, NRM. “Die verschillen liepen wel op tot wel 50 procent” zegt Koopal. Dat had zowel te maken met verschillen in invoer, als in techniek. Deze verschillen zetten de provincie aan tot de ontwikkeling van een geïntegreerd provinciebreed verkeersmodel voor alle schaalniveaus op basis van gelijke uitgangspunten en methodieken.

In 2016 werd de opdracht voor de ontwikkeling van de BrabantBrede modelaanpak 2018 gegund aan Goudappel Coffeng, dat hiervoor de OmniTRANS next analytics inzette om het proces te stroomlijnen. Deze toepassing biedt de mogelijkheid om feedback te geven op visualisaties van netwerken, tellingen, sociaal-economische gegevens en resultaten op een toegankelijke manier voor iedereen met smartphone, tablet, laptop of pc.

"Iets later dan afgesproken”, erkent Koopal. Maar met reden. “Door diverse innovaties die in het model zijn ingevoerd, waaronder een quasi-dynamische toedeeltechniek, die rekening houdt met harde capaciteiten van weginfrastructuur. Tevens is het openbaar vervoer volledig multimodaal en houdt het systeem rekening met de capaciteit van de bussen en treinen. Hierdoor berekent het model de keuzes die mensen nemen bij veel vertragingen op de weg of als bussen te vol raken.

Daarnaast is het proces complex, met zo’n 90 stakeholders, waaronder 62 gemeenten. Deze stakeholders moesten het eens worden over uitgangspunten en resultaten. Door de inzet van OmniTRANS next hebben stakeholders zeer goede controles kunnen uitvoeren en kregen we meer dan duizend reacties te verwerken.

Dit leverde aan de voorkant weliswaar vertraging op, maar geeft nu beter zicht op de kwaliteit van het netwerk en van resultaten, wat ten goede komt in de studies met het verkeersmodel. “Belangrijk is dat iedereen, van verkeerskundige tot bestuurder, op deze manier heeft kunnen besluiten in de BBMA”, besluit Koopal.

 

--

 

Dit artikel verscheen in MobiliteitsPlatform 1/2020. Vanwege de corona-maatregelen is dit nummer ook digitaal - gratis! - te raadplegen. Klik hier voor het hele magazine.

--

In kleine groepjes stakeholders is het basisnetwerk met de laptop op schoot, goed gecontroleerd

Lees verder

Interactieve kaartviewer schetst de optimale zero-emissiezone

4 mrt om 10:21 uur
Een slimme innovatie op het juiste moment: een interactieve weergave die helpt bij het bepalen van een in 2025…
Lees verder »

Scanmenu maakt betrouwbaar parkeeronderzoek bereikbaar

28 jan om 09:36 uur
Scanmenu maakt het mogelijk voor advies- en onderzoeksbureaus om accuraat en flexibel parkeeronderzoek uit te…
Lees verder »

Eerste waterstoftrein wint European Railway Award 2021

27 jan om 13:16 uur
De Coradia iLint, 's werelds eerste trein die volledig op waterstof rijdt, heeft de European Railway Award…
Lees verder »

Deelnemers 'Auto van de Straat' krijgen zes maanden een elektrische deelauto

19 jan om 09:43 uur
De bewoners van de Hindestraat in Nijmegen, de Groenendaalseweg in Renkum en de Mosterdhof in Westervoort krijgen…
Lees verder »

‘Probleemwegdekken’ succesvol behandelen

5 jan om 13:34 uur
Decennialang worden hoogovenslakken gebruikt als fundament bij de aanleg van wegen. De slakken zijn een…
Lees verder »

Veilige oplossingen voor elk oversteekpunt

5 jan om 08:55 uur
De installaties van Traffic-Care staan bekend als betrouwbaar en degelijk. Zo ook in Lemiers, waar het bedrijf…
Lees verder »

Nieuwe Cruquiusbrug: gestandaardiseerde onderdelen en energieneutraal

11 dec 2020
De provincie Noord-Holland, Vervoerregio Amsterdam, Hoogheemraadschap Rijnland, gemeente Heemstede en gemeente…
Lees verder »

Proef met zelfsturende boot in Amsterdam

24 nov 2020
In Amsterdam wordt een zelfsturende boot getest, die goederen en personen kan vervoeren, afval kan ophalen en die…
Lees verder »