Heel Brabant online

maandag 6 april 2020
timer 5 min

Provincie Noord-Brabant nam vier jaar geleden het voortouw voor een provinciebreed verkeersmodel dat de data van alle Brabantse schaalniveaus integreert. Dat wil zeggen: het Rijks-, provinciale en gemeentelijk infranetwerk, evenals demografische en sociaal- economische gegevens en een dynamisch toedelingsmodel dat het weg-, ov- en fietsgebruik modelleert, nu en in de toekomst. Dit nieuwe model, BBMA2018, is recent opgeleverd. Rogier Koopal, teammanager Verkeersmanagement en Prognoses bij Goudappel Coffeng, licht toe.

Reden voor deze uitvraag was de constatering van de provincie dat er substantieel verschil zat tussen prognoseberekeningen van de regionale verkeersmodellen onderling en andere modellen, waaronder het verkeersmodel voor de snelwegen, NRM. “Die verschillen liepen wel op tot wel 50 procent” zegt Koopal. Dat had zowel te maken met verschillen in invoer, als in techniek. Deze verschillen zetten de provincie aan tot de ontwikkeling van een geïntegreerd provinciebreed verkeersmodel voor alle schaalniveaus op basis van gelijke uitgangspunten en methodieken.

In 2016 werd de opdracht voor de ontwikkeling van de BrabantBrede modelaanpak 2018 gegund aan Goudappel Coffeng, dat hiervoor de OmniTRANS next analytics inzette om het proces te stroomlijnen. Deze toepassing biedt de mogelijkheid om feedback te geven op visualisaties van netwerken, tellingen, sociaal-economische gegevens en resultaten op een toegankelijke manier voor iedereen met smartphone, tablet, laptop of pc.

"Iets later dan afgesproken”, erkent Koopal. Maar met reden. “Door diverse innovaties die in het model zijn ingevoerd, waaronder een quasi-dynamische toedeeltechniek, die rekening houdt met harde capaciteiten van weginfrastructuur. Tevens is het openbaar vervoer volledig multimodaal en houdt het systeem rekening met de capaciteit van de bussen en treinen. Hierdoor berekent het model de keuzes die mensen nemen bij veel vertragingen op de weg of als bussen te vol raken.

Daarnaast is het proces complex, met zo’n 90 stakeholders, waaronder 62 gemeenten. Deze stakeholders moesten het eens worden over uitgangspunten en resultaten. Door de inzet van OmniTRANS next hebben stakeholders zeer goede controles kunnen uitvoeren en kregen we meer dan duizend reacties te verwerken.

Dit leverde aan de voorkant weliswaar vertraging op, maar geeft nu beter zicht op de kwaliteit van het netwerk en van resultaten, wat ten goede komt in de studies met het verkeersmodel. “Belangrijk is dat iedereen, van verkeerskundige tot bestuurder, op deze manier heeft kunnen besluiten in de BBMA”, besluit Koopal.

 

--

 

Dit artikel verscheen in MobiliteitsPlatform 1/2020. Vanwege de corona-maatregelen is dit nummer ook digitaal - gratis! - te raadplegen. Klik hier voor het hele magazine.

--

In kleine groepjes stakeholders is het basisnetwerk met de laptop op schoot, goed gecontroleerd

Lees verder

Ontdek de trends in smart mobility

20 mei om 13:47 uur
CCV presenteert het rapport 'Smart Mobility, 15 trends door 11 experts'. In het rapport komen 11…
Lees verder »

Innovatieve aanbesteding voor A348 Arnhem-Dieren

18 mei om 11:06 uur
De provincie Gelderland heeft het wegonderhoud van de A348 Arnhem-Dieren op innovatie wijze aanbesteed. Hierin…
Lees verder »

Wat mobiliteitstrends betekenen voor betaalwijzen

12 mei om 10:22 uur
Tijdens het verzamelen van deskundige inzichten voor ons komende rapport over mobiliteitstrends, werden een aantal…
Lees verder »

Drie provincies werken aan energieopwekkend wegdek

4 mei om 12:27 uur
De provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant slaan de handen ineen bij de ontwikkeling van…
Lees verder »

ECT deelt containerdata via veilige datadienst

1 mei om 15:55 uur
De containerterminal-operator Hutchison Ports ECT Rotterdam (ECT) is toegetreden tot datadienst iSHARE, een…
Lees verder »

Vrachtwagen op waterstof-brandstofcel met mobiel tankstation

14 apr om 11:31 uurtimer5 min
H2-Share's eerste vrachtwagen op waterstof rijdt nu in Nederland. De vrachtwagen is gebouwd door VDL. Uniek aan de…
Lees verder »

Hoe ga je om met de logistieke uitdagingen tijdens de COVID-19 crisis?

6 apr om 11:12 uurtimer5 min
Supermarkten hebben te maken met een toenemende vraag, retailers en restaurants stappen over op bezorgdiensten. De…
Lees verder »

De fietskluis kan een rol van betekenis spelen in het MaaS-concept

3 apr om 10:40 uurtimer5 min
Armada Mobility levert de TopSafe fietskluis aan verschillende opdrachtgevers. Oscar Gathier, salesmanager bij…
Lees verder »