In Amersfoort laten gebruikers deelvervoer de auto staan

maandag 6 februari 2023

Gemeente Amersfoort deed onderzoek naar het gebruik van deelfietsen en -scooters in de stad. Het wijst uit dat bijna de helft van de ondervraagde gebruikers de auto laat staan en kiest voor deelvervoer. Uit het onderzoek blijkt dat minder dan de helft van de ondervraagden de auto laat staan en daarbij kiest voor het deelvervoer. Gebruikers die geen auto hebben zijn ook ondervraagd: 40% ziet geen urgentie om een eigen auto aan te schaffen door het aanbod van deelvoertuigen.

Juist in de week dat bekend werd dat deelscooterbedrijf GoSharing verdwijnt uit heel Nederland, publiceert Gemeente Amersfoort een evaluatie naar het gebruik van deelfietsen en -scooters in de stad. De gemeente Amersfoort stimuleert deelvervoer om het autobezit en korte autoritten terug te dringen. Het aanbod van de deelfietsen en deelscooters lijkt hieraan een positieve bijdrage te leveren, zo blijkt uit de evaluatie. Op 14 februari wordt in de raadscommissie Omgeving gesproken over deze uitkomsten en mogelijke maatregelen voor verbeteringen. Via deze link kan je het evaluatierapport deelmobiliteit 2020 - 2022 bekijken

Alle leeftijden

Een andere uitkomst is dat een derde van de gebruikers aangeeft minder te lopen dan voordat ze deelmobiliteit gebruikten. In totaal hadden de aanbieders in 2022 samen ruim 37.000 gebruikers. Niet alleen jongeren maken gebruik van de deelscooters en deelfietsen: 40% is ouder dan 29 jaar, 60% van de gebruikers onder de 29 jaar.

Toegankelijkheid

We hebben gezien dat deelfietsen en -scooters ook overlast geven. Ook dit komt in de evaluatie naar voren. Stoepen worden soms geblokkeerd en scooters zijn in brand gestoken. Van de ondervraagden van het AmersfoortPanel ervaart zo'n 62% overlast. De helft van de meldingen die bij de gemeente over deelfietsen of -scooters binnenkomen, gaat over hinderlijk parkeren. Ruim 20% gaat over 'verrommeling' van het straatbeeld.

Van alle meldingen die bij de gemeente binnenkomen over het handhaven van verkeer- en parkeerklachten van auto’s, scooters en fietsen, gaat 12% over deelfietsen of -scooters. 25% van de meldingen die bij de aanbieders binnenkomen, gaan over foutparkeren. Voor blinden en slechtzienden leveren verkeerd geparkeerde fietsen problemen of zelfs gevaarlijke situaties op. Ook is het voor hen lastig om een melding te doen, omdat aanbieders niet altijd telefonisch meldingen aannemen.

Wethouder Mobiliteit Tyas Bijlholt: "Ik ben positief over deze eerste inzichten. We zien nu welk effect het gebruik van de deelscooters en -fietsen hebben op het reisgedrag in Amersfoort. Mensen laten hun auto laten staan, door een ritje op een deelscooter. Dat is ook waarom we inzetten op deelvervoer. We willen het aantal auto’s terugdringen en zo ruimte vrij maken in deze snel groeiende stad. Tuurlijk zijn er nog veel aandachtspunten, zoals de overlast, de toegankelijkheid van de stoepen en het minder actieve reisgedrag. Daar gaan we de komende periode mee aan de slag."

In gesprek met de raad

Sinds november 2020 kan je in Amersfoort gebruik maken van deelfietsen en deelscooters. Omdat dit een nieuw fenomeen is, heeft de gemeente de afgelopen twee jaar ervaring opgedaan met deze vormen van deelmobiliteit. Eind vorig jaar is er onderzoek gedaan naar de ervaringen van gebruikers en bewoners. Ook zijn de data van de aanbieders en meldingen geanalyseerd. De resultaten daarvan zijn nu met de raad gedeeld. Op 14 februari wordt in de raadscommissie Omgeving gesproken over deze uitkomsten en mogelijke maatregelen voor verbeteringen.