Monit Data en opensourcesoftware

woensdag 12 juni 2024

Monit Data gebruikt opensourcesoftware om parkeerdatadiensten te bouwen. Met deze software kunnen zij een betere kwaliteit leveren voor hun gebruikers. Lees het artikel via de link onderaan om meer te leren over opensourcesoftware en de voordelen die het biedt.

Over opensourcesoftware bestaan veel onduidelijkheden. Wat is het eigenlijk? Is het dus kosteloos? Krijg ik als gebruiker dan inferieure software? Monit Data is een gecommitteerd gebruiker van dergelijke software - we zien het als deel van ons ‘DNA’ en we helpen je graag deze vragen te beantwoorden.

Het verschil tussen ‘proprietary’ software, zoals bijvoorbeeld Microsoft Office, en opensourcesoftware is dat bij de laatste het toegestaan is de software als gebruiker aan te passen en te verbeteren. Door de grotere community van ontwikkelaars die aan deze software werkt, is het stabieler, veiliger en meer innovatief.

Door het ontbreken van hoge licentiekosten en de vrijheid de software aan te passen, kunnen we als Monit Data ook onze middelen gebruiken om onze applicaties te optimaliseren voor onze gebruikers. Zoals bijvoorbeeld de Parkeermonitor van Monit Data.

Als deel van ons ‘DNA’ willen we ook bijdragen aan de opensourcecommunity. We zijn daarom trots om aanwezig te zijn en als sponsor bij te dragen aan DjangoCon Europe 2024. Dit is de tweejaarlijkse conferentie over Django, een opensourcesoftwarepakket voor het creëren van datagedreven webapplicaties.

Volg deze link om een korte introductie te lezen over opensourcesoftware, en het gebruik ervan voor parkeerdata bij Monit Data.