Innovatieve aanbesteding voor A348 Arnhem-Dieren

maandag 18 mei 2020

De provincie Gelderland heeft het wegonderhoud van de A348 Arnhem-Dieren op innovatie wijze aanbesteed. Hierin staan de doelen centraal voordat maatregelen zijn bedacht en krijgt opdrachtnemer Boskalis de ruimte om innovaties toe te passen. Dit moet leiden tot CO2-reductie en grondstofhergebruik en een grotere bereikbaarheid.

Daarbij kijkt de aannemer niet alleen naar de onderhoudswerkzaamheden, maar ook naar het weggebruik, zoals het verlagen van de rolweerstand van de autogebruiker. Daarbij worden onder andere het weggebruik en de uitstoot van fijnstof en stikstof gemeten.

Doelen

De provincie heeft het doel om de A348 te onderhouden met zo min mogelijk CO2, zo veel mogelijk circulariteit en duurzaamheid en in goed partnerschap met alle betrokkenen. Boskalis won de aanbesteding: hun visie, plan van aanpak en expertise sloten het beste aan bij de uitdaging rondom het A348 onderhoud.

Aanpak

Het voorstel van Boskalis bevatte een uitgebreide aanpak voor het betrekken van stakeholders uit de omgeving en de toepassing van een innovatief asfaltmengsel, dat grondstoffen en CO2-uitstoot bespaart. Boskalis werkt nu met Gelderland de oplossingen en afspraken verder uit in een definitief ontwerp, in nauw overleg met externe stakeholders.

Aan het einde van de ontwerpfase legt de provincie met Boskalis de gemaakte inzichten, afspraken, ontwerpen en meetbare prestaties vast. Volgens planning vinden de eerste wegwerkzaamheden deze zomer plaats.

CO-2 neutraal wegenonderhoud

De provincie brengt bij iedere weg kansen voor duurzaamheid in beeld, zoals de klimaatdoelen. Met deze nieuwe vorm van aanbesteden wil de provincie ervaring opdoen om het groot onderhoud van de A348 te combineren met zoveel mogelijk CO2-reductie.

Deze weg is gekozen gezien de grote omvang van de werkzaamheden, de verschillende onderdelen, zoals asfalt, kunstwerken, bruggen, geleiderails, en de uitstraling van deze weg op het provinciale wegennet.

Een CO2-neutrale weg vraagt veel innovaties en nieuwe technieken. Door het toepassen van deze nieuwe manier van aanbesteden biedt Gelderland nieuwe oplossingen en maatregelen een kans.  Daarmee wil de provincie bijdragen aan duurzaam onderhoud van wegen. Provinciale Staten hebben hiervoor budget gereserveerd.

Lees verder

Nieuw verkeersmodel voor gemeente Groningen

23 mrt om 01:00 uurtimer3 min
Sweco en 4Cast gaan een nieuw verkeersmodel voor de gemeente Groningen ontwerpen. Hiervoor maken ze gebruik van…
Lees verder »

Castricum plaatst slimme sensoren voor verkeerstellingen

23 mrt om 01:00 uurtimer4 min
De gemeente Castricum heeft slimme sensoren geplaatst om verkeerstellingen in het centrumgebied mee te verrichten…
Lees verder »

Nationaal verkeerskundecongres 2020

17 mrt om 14:54 uurtimer2 min
De voorbereidingen voor het Nationaal verkeerkundecongres 2020 zijn begonnen. Om het programma samen te stellen is…
Lees verder »

Alle snelheidsborden op snelwegen aangepast

16 mrt om 01:00 uurtimer1 min
Rijkswaterstaat is klaar met het vervangen van de snelheidsbebording langs snelwegen.
Lees verder »

Eerste trajectcontrole op provinciale weg van start

25 feb om 01:00 uurtimer1 min
Op de N414 tussen Baarn en Bunschoten is de eerste van 20 trajectcontroles op provinciale wegen gestart.
Lees verder »

Verkeersmodellering is hevig in transitie

4 feb om 01:00 uurtimer5 min
“Onze verkeersmodellen, die grotendeels dateren uit de jaren 50 en 60, geven geen antwoord meer op actuele vragen…
Lees verder »

Onderzoek naar optimalisatie levensduur batterijen

4 feb om 01:00 uurtimer2 min
TNO en autodeelplatform Amber gaan onderzoeken of een optimale ritplanning bijdraagt aan de levensduur van…
Lees verder »

Tim Coronel nieuwe gezicht MONO-campagne

3 feb om 01:00 uurtimer2 min
Autocoureur Tim Coronel is het nieuwe gezicht van de campagne 'MONO-zakelijk'. De campagne is erop gericht om…
Lees verder »