Leren van ongevallen: “het is én-én”

dinsdag 21 januari 2020
timer 5 min
Verkeersveiligheidsbeleid op basis van ongevallenanalyses maakt plaats voor proactief, risicogestuurd verkeersveiligheidsbeleid, met als einddoel: nul verkeersslachtoffers. Dit nieuwe denken en handelen is het kernpunt van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid en krijgt steeds meer voet aan de grond. Maar we moeten 'het oude' ook blijven doen, waarschuwt SWOV-directeur Peter van der Knaap: “Reagerend leren van ongevallen blijft nodig om van te leren, ook bij een proactief, risicogestuurd beleid. Ondertussen blijft de verkeersonveiligheid groot. Veel te groot, vindt van der Knaap.

Door Nettie Bakker


‘Ongevallen voorkomen, letsel beperken, levens redden’. Dit staat bij SWOV letterlijk op de muren, zegt Van der Knaap. “Dit is onze missie en hier dragen we waar mogelijk aan bij.” Het gaat enerzijds weer beter met de aanpak van verkeersonveiligheid. Het onderwerp lijkt weer hoog op de beleidsagenda’s te staan, maar de ongevallencijfers liegen niet: ze stijgen en het sterk veranderende verkeer zal nieuwe verkeersveiligheidsrisico’s met zich meebrengen. Risicogestuurd handelen is het devies. “Voorkomen is beter dan genezen en we weten veel over de inherente risico’s van het wegverkeer, maar laten we nooit vergeten dat we moeten blijven leren van ongevallen. Zeker van nieuwe ongevallen veroorzaakt door afleiding en door nieuwe vormen van mobiliteit”, benadrukt Van der Knaap.

Peter van der Knaap, SWOV


Het actuele Strategisch Plan Verkeersveiligheid, SPV, schrijft een regionale risicoanalyse voor, gevolgd door een uitvoeringsplan. “Wij hebben 24 verkeersveiligheidsregio’s (provincies, vervoerregio’s en ROV’s) onlangs gevraagd hoe zij vorderen met het maken van risicoanalyses.” De meeste hebben de risicoanalyses inmiddels gemaakt, een deel is er nog mee bezig. Uit de eerste analyses komt al een duidelijke top vier van risico’s naar voren. Van der Knaap noemt: kwetsbare oudere fietsers, afleiding, snelheid en met name ook fietsinfrastructuur. “Andere risico’s die opvallen zijn die van alcohol en drugs. En er zijn regiospecifieke risico’s, zoals landbouwverkeer, wat inderdaad om extra aandacht vraagt.” 

Enquête

“Naast de regionale risicoanalyses willen we ook meer weten over de verkeersveiligheidsaanpak op lokaal niveau”, vervolgt Van der Knaap: “Hebben gemeenten voldoende capaciteit voor verkeersveiligheid? Is er voldoende kennis over de verkeersveiligheid in de eigen gemeente en over een goede aanpak? Daar bestaat nog maar weinig zicht op. We hebben ook wel enige zorg, eerlijk gezegd. Werkt de decentralisatie in het sociale domein niet negatief uit op het verkeersveiligheidsbeleid van gemeenten, is er niet te weinig geld? Wordt het thema niet verdrongen door andere prioriteiten? Het hoogste aantal verkeersslachtoffers valt op gemeentelijke wegen, dus zonder een goede aanpak vanuit gemeenten zullen we onze doelen als land nooit halen.” Om hier meer inzicht in te krijgen heeft SWOV eind november een online enquête gelanceerd voor gemeenten. “Deze vragenlijst dient onder meer als spiegel. We vragen bijvoorbeeld: weet u of uw 30 km-zones volgens de richtlijnen zijn ingericht? Of weet u hoeveel dodelijke slachtoffers er zijn gevallen binnen uw gemeente? Maar ook: hoeveel tijd kunt u besteden aan verkeersveiligheid en hoeveel kennis heeft u daarvoor in huis?” 

Verkeersveiligheid minder afhankelijk maken van gedrag

Kijkend naar de toekomst ziet Van der Knaap dat een risicogestuurd en proactief beleid in veel regio’s en in de grotere steden al min of meer gemeengoed wordt. Maar ook deze nieuwe aanpak moet je blijven monitoren: hoe werkt het uit? Naast blijven leren, noemt Van der Knaap het volgende aandachtspunt. “We hebben erg veel focus op gedrag en dat is terecht, maar laten we niet vergeten dat de inrichting van de weg en het verkeerssysteem in zijn geheel de krachtigste gedragsbeïnvloeder is. We moeten de snelheid en andere risico’s er uit organiseren en verkeersveiligheid minder afhankelijk maken van gedrag: mensen maken nu eenmaal fouten, bewust of onbewust.” 

Structurele samenwerking met CROW

We komen op de nationale verkeersveiligheidsoverlegstructuur. “Die is op dit moment goed georganiseerd”, zegt van der Knaap, “We hebben in de Verkeersveiligheidscoalitie alle overheden, belangengroepen, marktpartijen en kennisinstituten aan tafel, soms zelfs letterlijk tijdens het jaarlijkse Verkeersveiligheidsdiner bij de ANWB. NL-ingenieurs, IPO en SWOV zijn daar ooit mee begonnen. Een goed signaal is dat de minister van IenW dit jaar zelf aanschoof. “De kracht van deze alliantie is dat we ieder voor onszelf kijken: Wat kan ík doen. Zo kijkt de telecomsector bijvoorbeeld naar mogelijkheden om afleiding te verminderen. Vanuit SWOV dragen we op twee manieren bij aan verkeersveiligheid”, vervolgt Van der Knaap. “We zorgen voor nieuwe kennis en maken die ook actief beschikbaar. Om dit laatste nog beter te doen, werken we sinds april in het kader van het Kennisnetwerk SPV samen met het CROW aan het breed toegankelijk maken van kennis en instrumenten, zodat decentrale overheden daadwerkelijk aan de slag kunnen met de risicogestuurde aanpak.” 

Draagt het bij aan de doelen SPV?

Ten slotte noemt Van der Knaap de trends die een rol spelen in de nabije toekomst. Als eerste de demografie. “Het aantal ouderen neemt nog verder toe. Ook afleiding blijft een punt van aandacht. Naast de mobiele telefoon, komt de auto ook vol te hangen met andere schermen en toepassingen. Mensen gaan ook steeds meer vertrouwen op rijhulpsystemen, ADAS, gaat dat goed? De Onderzoeksraad voor Veiligheid stelt die vraag nu ook, en terecht! Ook blijft handhaving een serieus punt van aandacht. Er is een diversiteit aan vervoermiddelen op komst. Hoe verkeersveilig zijn die en welke effecten hebben ze in relatie tot ander verkeer?


Kijk dus kritisch naar wat je toelaat. Draagt het bij aan de doelen van het SPV? Dát zou in alle gevallen steeds het criterium moeten zijn. Mijn stelling is daarbij dat je ver kunt komen richting nul verkeersslachtoffers, als je maar bereid bent effectieve maatregelen te nemen.” 


Dit is een artikel uit Trends 2020


 

Lees verder

Heel Brabant online

6 apr om 14:37 uurtimer5 min
Provincie Noord-Brabant nam vier jaar geleden het voortouw voor een provinciebreed verkeersmodel dat de data van…
Lees verder »

Hoe ga je om met de logistieke uitdagingen tijdens de COVID-19 crisis?

6 apr om 11:12 uurtimer5 min
Supermarkten hebben te maken met een toenemende vraag, retailers en restaurants stappen over op bezorgdiensten. De…
Lees verder »

De fietskluis kan een rol van betekenis spelen in het MaaS-concept

3 apr om 10:40 uurtimer5 min
Armada Mobility levert de TopSafe fietskluis aan verschillende opdrachtgevers. Oscar Gathier, salesmanager bij…
Lees verder »

Nieuw verkeersmodel voor gemeente Groningen

23 mrt om 01:00 uurtimer3 min
Sweco en 4Cast gaan een nieuw verkeersmodel voor de gemeente Groningen ontwerpen. Hiervoor maken ze gebruik van…
Lees verder »

Castricum plaatst slimme sensoren voor verkeerstellingen

23 mrt om 01:00 uurtimer4 min
De gemeente Castricum heeft slimme sensoren geplaatst om verkeerstellingen in het centrumgebied mee te verrichten…
Lees verder »

Nationaal verkeerskundecongres 2020

17 mrt om 14:54 uurtimer2 min
De voorbereidingen voor het Nationaal verkeerkundecongres 2020 zijn begonnen. Om het programma samen te stellen is…
Lees verder »

Alle snelheidsborden op snelwegen aangepast

16 mrt om 01:00 uurtimer1 min
Rijkswaterstaat is klaar met het vervangen van de snelheidsbebording langs snelwegen.
Lees verder »

Eerste trajectcontrole op provinciale weg van start

25 feb om 01:00 uurtimer1 min
Op de N414 tussen Baarn en Bunschoten is de eerste van 20 trajectcontroles op provinciale wegen gestart.
Lees verder »