Mobycon presenteert: unieke software om verkeersconflicten te voorkomen.

vrijdag 10 april 2020
timer 5 min

Dagelijks zijn miljoenen Nederlanders onderweg. Ze willen snel, gemakkelijk en veilig op hun bestemming komen. Dit resulteert niet altijd in verkeersveilige situaties.

Fieters en voetgangers

Vooral kwetsbare verkeersdeelnemers zoals fietsers en voetgangers zijn vaak de klos. Naar de oorzaken is het nog gissen; gebruik van de smartphone, te hard rijden, negeren van verkeersborden, niet juist toepassen van richtlijnen? Maar ook steeds meer verschillende vervoersmiddelen die er zijn bijgekomen spelen mogelijk mee. Mobycon adviseert en onderzoekt dagelijks de goede doorstroming van verkeer, een optimale inpassing van verkeersfuncties in aantrekkelijke leef- en verblijfsgebieden en een zo groot mogelijke verkeersveiligheid. Als dit met elkaar in balans is, functioneert een stad of dorp optimaal en kan iedereen veilig thuiskomen.

Slimme camera’s en MicroTraffic

Mobycon heeft geïnvesteerd en geïnnoveerd. Slimme camera’s maken de beelden van verschillende verkeersstromen op kruispunten. Daarna wordt door de unieke software van onze Canadese partner MicroTraffic© inzichtelijk gemaakt welke mogelijke (bijna) conflicten er waren tijdens de opnameperiode. We categoriseren deze conflicten van kritiek naar laag risico. Daarna kan bepaald worden wat eraan gedaan kan worden om de situatie veiliger te maken. En kunnen de beelden worden teruggekeken om een conflict beter te begrijpen en een goed handelingsperspectief te ontwikkelen.

Voorkomen is beter dan genezen

Met deze methodes is Mobycon in staat om meer gedetailleerd – en vooral proactief – inzicht te krijgen in risico’s dan wat nu beschikbaar is via ongeval gegevens. De meeste locaties waar in de toekomst mogelijk ernstig gewonden of doden kunnen voorkomen, kunnen proactief worden aangepakt voordat een tragedie zich voordoet. De wegbeheerder gaat dan niet meer achteraf aan de slag met onveilige situaties, maar kan van tevoren bepalen welke maatregelen er genomen moeten worden om de kruispunten verkeersveiliger te maken.

Onze bijdrage aan een risicogestuurde verkeersveiligheidsaanpak!

Statistische cijfers

Het aantal verkeersdoden is toegenomen de laatste jaren, met een flinke stijging op kruispunten. Zie onderstaande cijfers (bron: SWOV):
2016: 629* verkeersdoden, waarvan 150 op kruispunten;
2017: 613* verkeersdoden, waarvan 163 op kruispunten;

2018: 678* verkeersdoden, waarvan 183 op kruispunten.
En het aantal ongelukken met gewonden tot gevolg blijft ook toenemen.

*Door de politie geregistreerde aantallen verkeersdoden

Bekijk hier ook de video of lees de folder.

 

 

Lees verder

Gemiddelde burger of de uitschieter?

24 jul om 09:27 uur
Dé burger bestaat niet. Er bestaan heel veel burgers, uiteenlopende burgers. Gezagsgetrouwe burgers sterven uit,…
Lees verder »

Systeem brengt gevaren kruispunten in kaart

9 jun om 14:16 uur
Dagelijks zijn miljoenen Nederlanders onderweg. Ze willen zich snel, gemakkelijk en veilig verplaatsen.…
Lees verder »

Rotterdam zet camera-auto in voor naleving coronaregels

14 apr om 11:42 uurtimer2 min
Om te handhaven op naleving van de regels rondom groepsvorming en het houden van voldoende afstand, zet de…
Lees verder »

Zo kunnen peuters en kleuters thuis verkeersregels oefenen

3 apr om 08:31 uur
Zolang kinderen niet naar school gaan in verband met de coronamaatregelen, kunnen ze ook geen verkeerslessen meer…
Lees verder »

Vlaamse Stichting Verkeerskunde start affichecampagne om helden van nu te bedanken

2 apr om 11:46 uurtimer5 min
De VSV is een affichecampagne gestart alle helden te bedanken die zich met hart en ziel inzetten om ook België…
Lees verder »