Mobycon presenteert: unieke software om verkeersconflicten te voorkomen.

vrijdag 10 april 2020
timer 5 min

Dagelijks zijn miljoenen Nederlanders onderweg. Ze willen snel, gemakkelijk en veilig op hun bestemming komen. Dit resulteert niet altijd in verkeersveilige situaties.

Fieters en voetgangers

Vooral kwetsbare verkeersdeelnemers zoals fietsers en voetgangers zijn vaak de klos. Naar de oorzaken is het nog gissen; gebruik van de smartphone, te hard rijden, negeren van verkeersborden, niet juist toepassen van richtlijnen? Maar ook steeds meer verschillende vervoersmiddelen die er zijn bijgekomen spelen mogelijk mee. Mobycon adviseert en onderzoekt dagelijks de goede doorstroming van verkeer, een optimale inpassing van verkeersfuncties in aantrekkelijke leef- en verblijfsgebieden en een zo groot mogelijke verkeersveiligheid. Als dit met elkaar in balans is, functioneert een stad of dorp optimaal en kan iedereen veilig thuiskomen.

Slimme camera’s en MicroTraffic

Mobycon heeft geïnvesteerd en geïnnoveerd. Slimme camera’s maken de beelden van verschillende verkeersstromen op kruispunten. Daarna wordt door de unieke software van onze Canadese partner MicroTraffic© inzichtelijk gemaakt welke mogelijke (bijna) conflicten er waren tijdens de opnameperiode. We categoriseren deze conflicten van kritiek naar laag risico. Daarna kan bepaald worden wat eraan gedaan kan worden om de situatie veiliger te maken. En kunnen de beelden worden teruggekeken om een conflict beter te begrijpen en een goed handelingsperspectief te ontwikkelen.

Voorkomen is beter dan genezen

Met deze methodes is Mobycon in staat om meer gedetailleerd – en vooral proactief – inzicht te krijgen in risico’s dan wat nu beschikbaar is via ongeval gegevens. De meeste locaties waar in de toekomst mogelijk ernstig gewonden of doden kunnen voorkomen, kunnen proactief worden aangepakt voordat een tragedie zich voordoet. De wegbeheerder gaat dan niet meer achteraf aan de slag met onveilige situaties, maar kan van tevoren bepalen welke maatregelen er genomen moeten worden om de kruispunten verkeersveiliger te maken.

Onze bijdrage aan een risicogestuurde verkeersveiligheidsaanpak!

Statistische cijfers

Het aantal verkeersdoden is toegenomen de laatste jaren, met een flinke stijging op kruispunten. Zie onderstaande cijfers (bron: SWOV):
2016: 629* verkeersdoden, waarvan 150 op kruispunten;
2017: 613* verkeersdoden, waarvan 163 op kruispunten;

2018: 678* verkeersdoden, waarvan 183 op kruispunten.
En het aantal ongelukken met gewonden tot gevolg blijft ook toenemen.

*Door de politie geregistreerde aantallen verkeersdoden

Bekijk hier ook de video of lees de folder.

 

 

Lees verder

Veilige oplossingen voor elk oversteekpunt

5 jan om 08:55 uur
De installaties van Traffic-Care staan bekend als betrouwbaar en degelijk. Zo ook in Lemiers, waar het bedrijf…
Lees verder »

GIS-experts leveren gemeentelijke data, verkeerskundige analyseert

22 dec 2020
Verkeersveiligheidsexperts van Antea Group en Royal HaskoningDHV helpen gemeenten bij het opstarten van…
Lees verder »

Hectometerpaalproblematiek

21 dec 2020
“Stel, u bent wegbeheerder. Uw wegen zijn goed ontworpen, goed aangelegd en goed onderhouden. Toch gebeuren er nog…
Lees verder »

Leer peuters en kleuters al het verkeer

20 okt 2020
Elk verkeersslachtoffer is er één te veel, zeker wanneer het een kwetsbare groep zoals kinderen betreft. Allerlei…
Lees verder »

Risico-inventarisatie verkeersveiligheid zonder (big) data bij provincie Zeeland

25 sep 2020
In het kader van het Strategische Plan Verkeersveiligheid 2030 zijn veel provincies en gemeenten dit jaar gestart…
Lees verder »

Haagse Verkeersdag voor kinderen van 2 tot 12 jaar groot succes

22 sep 2020
Op het schoolplein van het Dakotatheater in Den Haag vond op vrijdag 19 september een leerzame en geslaagde…
Lees verder »

Verbindingsfestival gaat in op ‘veiligheid op straat’

15 sep 2020
Acquire Publishing organiseert op 29 september het tweede digitale Verbindingsfestival. Met daarin onder meer…
Lees verder »

Rotterdam start experiment Veilige Schoolomgeving

15 sep 2020
Om het veiliger voor kinderen te maken in de buurt van hun basisschool, start Rotterdam het verkeersexperiment…
Lees verder »