Nieuw verkeersmodel voor gemeente Groningen

maandag 23 maart 2020
timer 3 min
Sweco en 4Cast gaan een nieuw verkeersmodel voor de gemeente Groningen ontwerpen. Hiervoor maken ze gebruik van PTV Visum. Het nieuwe model moet eind 2020 gereed zijn.

Sweco en 4Cast gaan in opdracht van de gemeente Groningen een nieuw verkeersmodel ontwikkelen. Hierbij maken het ingenieursbureau en het adviesbureau gebruik van PTV Visum, waarbij het uitgangspunt is dat een reis uit een keten van verplaatsingen bestaat, die thuis begint en uiteindelijk daar ook weer zal eindigen. 


Belangrijk punt bij deze zogenoemde 'tour-based'-benadering is het vaststellen van een hoofdmotief en een hoofdvervoerwijze, zodat een duidelijke relatie gelegd kan worden tussen de vervoerwijze en de tijdstipkeuze van de belangrijkste verplaatsingen. Hierbij moet ook rekening gehouden worden met tussenstops, zoals een school of een winkel. De tour-based benadering met PTV Visum is niet nieuw in Nederland - ook de modelsystemen voor Lelystad en de provincie Utrecht zijn op dit principe gebaseerd. Toch zien we het vooral op grote schaal toegepast worden in het buitenland, zoals in München en Stuttgart.

 

Wim van der Hoeven, projectmanager bij Sweco: "Binnen de hedendaagse praktijk zien we dat er steeds meer sprake is van ketenverplaatsingen die mensen dagelijks maken als gevolg van flexibiliteit in werktijden en werklocaties en de mogelijkheid om reistijden beter te benutten. Er is dus een nadrukkelijke noodzaak om bestemmingen en de daarbij gekozen vervoerwijzen binnen ketens van verplaatsingen als geheel af te wegen in het verplaatsingsgedrag, en niet als allemaal losse ritten. Deze modelontwikkeling is een volgende stap in de innovatieslag die aan de gang is, een belangrijke stap vooruit met de Nederlandse verkeersmodellen op lokale en regionale schaal. We gaan weer in de pas lopen met de internationale standaard, die al veel langer de technieken omvat waarvan Groningen nu ook gaat profiteren."

Aanleiding

De aanleiding voor de gemeente om tot een nieuw verkeersmodel te komen waren gemeentelijke herindeling, verouderde lange-termijn-scenario's en het beschikbaar komen van nieuwe databronnen. Ook de opkomst van innovaties, waaronder MaaS en autonoom vervoer, speelt mee in de wens voor een nieuw verkeersmodel. Dit model moet ook echt voor multimodale toepassingen bruikbaar zijn. Door de sterke groei van de stad en de verwachte krimp in de regio zal de druk op het verkeers- en vervoerssysteem binnen de gemeente toenemen. Vawege de druk die dit op de openbare ruimte zal leggen, wil Groningen de groeiende vervoersvraag verder verschuiven naar alternatieven voor de auto. In de Mobiliteitsvisie wordt dit verder uitgewerkt en het nieuwe verkeersmodel speelt daarbij een belangrijke rol: het moet de effecten van aanpassingen in bijvoorbeeld de infrastructuur, de ruimtelijke ordening en het openbaar vervoer doorrekenen, maar ook de potentie van P+R en transferia bepalen en reistijdenanalyses kunnen maken.


Terry Albronda, projectmanager bij de gemeente Groningen: "Het nieuwe verkeersmodel biedt ons de mogelijkheid in korte tijd vele mogelijkheden door te rekenen en daarmee – met eigen op de stad gerichte experimenten – de wereld van de nieuwe mobiliteit veel beter te verkennen en zo optimaal keuzes te maken”.

Samenwerking

Het project vormt het vervolg op het gezamenlijke initiatief van Sweco en 4Cast om de regionale en lokale verkeersmodellen met de tour-based aanpak een nadrukkelijke kwaliteitsimpuls te geven, eerder al ingezet in het kader van de ontwikkeling van het model Stravem voor de provincie Utrecht. Daarbij wordt optimaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden van het geavanceerde rekenmodel PTV Visum, waarmee ook alle mengvormen van vervoerwijzen realistisch onderzocht kunnen worden.

Lees verder

Scanmenu maakt betrouwbaar parkeeronderzoek bereikbaar

28 jan om 09:36 uur
Scanmenu maakt het mogelijk voor advies- en onderzoeksbureaus om accuraat en flexibel parkeeronderzoek uit te…
Lees verder »

Eerste waterstoftrein wint European Railway Award 2021

27 jan om 13:16 uur
De Coradia iLint, 's werelds eerste trein die volledig op waterstof rijdt, heeft de European Railway Award…
Lees verder »

Deelnemers 'Auto van de Straat' krijgen zes maanden een elektrische deelauto

19 jan om 09:43 uur
De bewoners van de Hindestraat in Nijmegen, de Groenendaalseweg in Renkum en de Mosterdhof in Westervoort krijgen…
Lees verder »

‘Probleemwegdekken’ succesvol behandelen

5 jan om 13:34 uur
Decennialang worden hoogovenslakken gebruikt als fundament bij de aanleg van wegen. De slakken zijn een…
Lees verder »

Veilige oplossingen voor elk oversteekpunt

5 jan om 08:55 uur
De installaties van Traffic-Care staan bekend als betrouwbaar en degelijk. Zo ook in Lemiers, waar het bedrijf…
Lees verder »

Nieuwe Cruquiusbrug: gestandaardiseerde onderdelen en energieneutraal

11 dec 2020
De provincie Noord-Holland, Vervoerregio Amsterdam, Hoogheemraadschap Rijnland, gemeente Heemstede en gemeente…
Lees verder »

Proef met zelfsturende boot in Amsterdam

24 nov 2020
In Amsterdam wordt een zelfsturende boot getest, die goederen en personen kan vervoeren, afval kan ophalen en die…
Lees verder »

De weg voorwaarts met data uit voertuigen

5 nov 2020
Er komen steeds meer mogelijkheden om sensordata uit moderne auto’s in te zetten voor verkeersveiligheid en…
Lees verder »