Nieuw verkeersmodel voor gemeente Groningen

maandag 23 maart 2020
timer 3 min
Sweco en 4Cast gaan een nieuw verkeersmodel voor de gemeente Groningen ontwerpen. Hiervoor maken ze gebruik van PTV Visum. Het nieuwe model moet eind 2020 gereed zijn.

Sweco en 4Cast gaan in opdracht van de gemeente Groningen een nieuw verkeersmodel ontwikkelen. Hierbij maken het ingenieursbureau en het adviesbureau gebruik van PTV Visum, waarbij het uitgangspunt is dat een reis uit een keten van verplaatsingen bestaat, die thuis begint en uiteindelijk daar ook weer zal eindigen. 


Belangrijk punt bij deze zogenoemde 'tour-based'-benadering is het vaststellen van een hoofdmotief en een hoofdvervoerwijze, zodat een duidelijke relatie gelegd kan worden tussen de vervoerwijze en de tijdstipkeuze van de belangrijkste verplaatsingen. Hierbij moet ook rekening gehouden worden met tussenstops, zoals een school of een winkel. De tour-based benadering met PTV Visum is niet nieuw in Nederland - ook de modelsystemen voor Lelystad en de provincie Utrecht zijn op dit principe gebaseerd. Toch zien we het vooral op grote schaal toegepast worden in het buitenland, zoals in München en Stuttgart.

 

Wim van der Hoeven, projectmanager bij Sweco: "Binnen de hedendaagse praktijk zien we dat er steeds meer sprake is van ketenverplaatsingen die mensen dagelijks maken als gevolg van flexibiliteit in werktijden en werklocaties en de mogelijkheid om reistijden beter te benutten. Er is dus een nadrukkelijke noodzaak om bestemmingen en de daarbij gekozen vervoerwijzen binnen ketens van verplaatsingen als geheel af te wegen in het verplaatsingsgedrag, en niet als allemaal losse ritten. Deze modelontwikkeling is een volgende stap in de innovatieslag die aan de gang is, een belangrijke stap vooruit met de Nederlandse verkeersmodellen op lokale en regionale schaal. We gaan weer in de pas lopen met de internationale standaard, die al veel langer de technieken omvat waarvan Groningen nu ook gaat profiteren."

Aanleiding

De aanleiding voor de gemeente om tot een nieuw verkeersmodel te komen waren gemeentelijke herindeling, verouderde lange-termijn-scenario's en het beschikbaar komen van nieuwe databronnen. Ook de opkomst van innovaties, waaronder MaaS en autonoom vervoer, speelt mee in de wens voor een nieuw verkeersmodel. Dit model moet ook echt voor multimodale toepassingen bruikbaar zijn. Door de sterke groei van de stad en de verwachte krimp in de regio zal de druk op het verkeers- en vervoerssysteem binnen de gemeente toenemen. Vawege de druk die dit op de openbare ruimte zal leggen, wil Groningen de groeiende vervoersvraag verder verschuiven naar alternatieven voor de auto. In de Mobiliteitsvisie wordt dit verder uitgewerkt en het nieuwe verkeersmodel speelt daarbij een belangrijke rol: het moet de effecten van aanpassingen in bijvoorbeeld de infrastructuur, de ruimtelijke ordening en het openbaar vervoer doorrekenen, maar ook de potentie van P+R en transferia bepalen en reistijdenanalyses kunnen maken.


Terry Albronda, projectmanager bij de gemeente Groningen: "Het nieuwe verkeersmodel biedt ons de mogelijkheid in korte tijd vele mogelijkheden door te rekenen en daarmee – met eigen op de stad gerichte experimenten – de wereld van de nieuwe mobiliteit veel beter te verkennen en zo optimaal keuzes te maken”.

Samenwerking

Het project vormt het vervolg op het gezamenlijke initiatief van Sweco en 4Cast om de regionale en lokale verkeersmodellen met de tour-based aanpak een nadrukkelijke kwaliteitsimpuls te geven, eerder al ingezet in het kader van de ontwikkeling van het model Stravem voor de provincie Utrecht. Daarbij wordt optimaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden van het geavanceerde rekenmodel PTV Visum, waarmee ook alle mengvormen van vervoerwijzen realistisch onderzocht kunnen worden.

Lees verder

Heel Brabant online

6 apr om 14:37 uurtimer5 min
Provincie Noord-Brabant nam vier jaar geleden het voortouw voor een provinciebreed verkeersmodel dat de data van…
Lees verder »

Hoe ga je om met de logistieke uitdagingen tijdens de COVID-19 crisis?

6 apr om 11:12 uurtimer5 min
Supermarkten hebben te maken met een toenemende vraag, retailers en restaurants stappen over op bezorgdiensten. De…
Lees verder »

De fietskluis kan een rol van betekenis spelen in het MaaS-concept

3 apr om 10:40 uurtimer5 min
Armada Mobility levert de TopSafe fietskluis aan verschillende opdrachtgevers. Oscar Gathier, salesmanager bij…
Lees verder »

Castricum plaatst slimme sensoren voor verkeerstellingen

23 mrt om 01:00 uurtimer4 min
De gemeente Castricum heeft slimme sensoren geplaatst om verkeerstellingen in het centrumgebied mee te verrichten…
Lees verder »

Nationaal verkeerskundecongres 2020

17 mrt om 14:54 uurtimer2 min
De voorbereidingen voor het Nationaal verkeerkundecongres 2020 zijn begonnen. Om het programma samen te stellen is…
Lees verder »

Alle snelheidsborden op snelwegen aangepast

16 mrt om 01:00 uurtimer1 min
Rijkswaterstaat is klaar met het vervangen van de snelheidsbebording langs snelwegen.
Lees verder »

Eerste trajectcontrole op provinciale weg van start

25 feb om 01:00 uurtimer1 min
Op de N414 tussen Baarn en Bunschoten is de eerste van 20 trajectcontroles op provinciale wegen gestart.
Lees verder »

Verkeersmodellering is hevig in transitie

4 feb om 01:00 uurtimer5 min
“Onze verkeersmodellen, die grotendeels dateren uit de jaren 50 en 60, geven geen antwoord meer op actuele vragen…
Lees verder »