Publicatie sturingsinstrumenten loopvriendelijke omgeving

maandag 22 januari 2024

CROW en Ruimte voor Lopen hebben een nieuwe publicatie gemaakt over juridische sturingsinstrumenten voor een loopvriendelijke leefomgeving.

Naast instrumenten binnen de Omgevingswet gaat het om verkeerswetgeving en privaatrechtelijke instrumenten. 

In de publicatie lees je een beschrijving van de instrumenten, hoe ze ingezet kunnen worden in de praktijk en wat de ervaringen zijn. Daarnaast bevat de download ook enkele praktijkvoorbeelden.

De publicatie maakt onderdeel uit van het Versnellingsplan van Ruimte voor Lopen net als bijvoorbeeld de Handreiking voetgangersnetwerk.

Download hier de publicatie Juridische sturingsinstrumenten voor een loopvriendelijke omgeving