Risico-inventarisatie verkeersveiligheid zonder (big) data bij provincie Zeeland

vrijdag 25 september 2020

In het kader van het Strategische Plan Verkeersveiligheid 2030 zijn veel provincies en gemeenten dit jaar gestart met het uitvoeren van risico-inventarisaties. Doel: ongelukken en verkeersslachtoffers voorkomen! Voor de verschillende thema’s die in het SPV2030 zijn aangewezen is veel data beschikbaar om een goede risico-inventarisatie uit te voeren. Snelheidsdata, ongevallengegevens en data over wegkenmerken bieden de mogelijkheid om op een risicogestuurde manier naar de verkeersveiligheid in je gebied te kijken en gericht maatregelen in te zetten deze risico’s te verminderen. Voor andere thema’s ontbreekt (goede) data echter. Hoe ga je hier als provincies of gemeente mee om?

De provincie Zeeland schakelde XTNT begin dit jaar in om onderzoek te doen naar de grootste risico’s voor de verkeersveiligheid in Zeeland op het gebied van ‘kwetsbare- en onervaren weggebruikers’, ‘verkeersovertreders’ en ‘afleiding in het verkeer’. Typische onderwerpen waar weinig harde data over beschikbaar is, maar wel een grote winst te behalen valt op het gebied van verkeersveiligheid.

Beter zicht op risico’s

“We hebben in Zeeland een goed beeld van waar er te hard gereden wordt, waar ongevallen voorkomen en welke wegen mogelijk niet voldoen aan de verkeersveiligheidsrichtlijnen. Deze risico’s gericht aanpakken kost echter veel tijd en geld. Door juist in te zetten op bijvoorbeeld educatie, campagnes en gedragsverandering bij bepaalde doelgroep willen we ook op korte termijn al de nodige risico’s op ongelukken beperken. Om hier een goed maatregelenpakket voor de ontwikkelen hebben we echter wel beter zicht op de precieze risico’s nodig”, zegt Jeroen Bakker, programmaleider verkeersveiligheid bij het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland. “Door op een ‘kwalitatieve manier’ hier inzicht in te geven hebben we een goede basis voor het regionale maatregelenpakket dat we samen met onze partners gaan opstellen”.

Kennis Zeeuwse experts centraal

XTNT bracht de afgelopen maanden de verschillende risico’s binnen de genoemde thema’s in beeld. Basis van onze aanpak was het centraal stellen van de kennis en ervaring van Zeeuwse experts: wegbeheerders, belangrijke stakeholders binnen het Zeeuwse verkeer én weggebruikers hebben met ons meegedacht om de risico’s in beeld te krijgen. “En dat leverde leuke inzichten op”, vertelt Robbin Lankhuijzen, projectleider namens XTNT. “Door de risico’s die wij op basis van deskresearch hebben gevonden te vertalen naar een aantal hypotheses, en deze te toetsen bij wegbeheerders, experts en de weggebruikers hebben we de verkeersveiligheidsrisico’s voor Zeeland goed in beeld kunnen brengen.

Vermoedens bevestigd

Veel vermoedens werden bevestigd. Zo zijn ouderen, toeristen en scholieren in Zeeland de meest kwetsbare doelgroepen, wordt er met name te hard gereden en is het gebruik van de smartphone een grote oorzaak van afleiding. Maar ook meer opvallende resultaten kwamen naar boven. Zo zagen we grote regionale verschillen in het gebruik van alcohol in het verkeer en werden ook seizoenarbeiders in bepaalde regio’s vaker als risico benoemd”.

Opstap naar regionaal maatregelenpakket

XTNT vertaalde de onderzoeksresultaten ook in praktische handvatten voor in te zetten maatregelen. “De praktische handvatten zijn een mooie opstap naar het regionale maatregelenpakket dat we samen met onze partners gaan opstellen”, vertelt Bakker. “Doordat de risico’s door XTNT ook getoetst zijn bij ruim 900 Zeeuwse weggebruikers hebben we nu een mooie basis om ook echt keuzes te maken in de maatregelen die we gaan inzetten”. Het regionale maatregelenpakket voor het verbeteren van de verkeersveiligheid in Zeeland wordt medio zomer 2020 verwacht.

Meer weten?

Wil je meer weten over deze of vergelijkbare opdrachten waar XTNT aan werkt? Lees onze visie op Verkeersveiligheid en Infra of neem contact met ons op.

Lees verder

Jaarlijkse campagne maximumsnelheid van start

3 mei om 11:06 uur
De jaarlijkse campagne om automobilisten te motiveren zich aan de maximumsnelheid te houden is gestart. De…
Lees verder »

VVN start campagne voor veiligere schoolomgeving

12 apr om 13:53 uur
VVN start vanaf woensdag 14 april met de campagne 'Meedoen is makkelijk'. In de campagne doet Veilig Verkeer…
Lees verder »

ProRail sluit zes onbewaakte spoorwegovergangen

16 mrt om 09:36 uur
ProRail en NS nemen per direct maatregelen bij 28 onbewaakte spoorwegovergangen in Nederland. Zes stuks worden per…
Lees verder »

Cyclomedia introduceert 3DNL

2 mrt om 11:52 uur
In 2021 zet Cyclomedia de volgende stap in het digitaliseren en visualiseren van Nederland. Met de combinatie van…
Lees verder »

Veilige oplossingen voor elk oversteekpunt

5 jan om 08:55 uur
De installaties van Traffic-Care staan bekend als betrouwbaar en degelijk. Zo ook in Lemiers, waar het bedrijf…
Lees verder »

GIS-experts leveren gemeentelijke data, verkeerskundige analyseert

22 dec 2020
Verkeersveiligheidsexperts van Antea Group en Royal HaskoningDHV helpen gemeenten bij het opstarten van…
Lees verder »

Hectometerpaalproblematiek

21 dec 2020
“Stel, u bent wegbeheerder. Uw wegen zijn goed ontworpen, goed aangelegd en goed onderhouden. Toch gebeuren er nog…
Lees verder »

Leer peuters en kleuters al het verkeer

20 okt 2020
Elk verkeersslachtoffer is er één te veel, zeker wanneer het een kwetsbare groep zoals kinderen betreft. Allerlei…
Lees verder »