Ruimte voor de mens op straat

dinsdag 7 maart 2023

De inmiddels gepensioneerde Peter Jonquiere heeft zich altijd ingezet voor de mens in het mobiliteitsbeleid, als stedenbouwkundige in binnen- en buitenland, als directeur stadsontwikkeling in Den Haag en als adviseur. Hij was betrokken bij de oprichting van platform MENSenSTRAAT, dat zich uitdrukkelijk richt op de mens op straat.  

“Ik heb me altijd wat geërgerd aan het ontbreken van voetgangersongevallen in ongevallenstatistieken. Daar komt nu langzaam gelukkig verandering in, maar het adagium was altijd ‘als er geen wiel bij betrokken is, dan registreren we het niet’. Dat terwijl lopen een belangrijk onderdeel van mobiliteit is. Waarom zou je wél aandacht besteden aan de kwaliteit van automobiliteit en fietsen, en geen aandacht besteden aan de kwaliteit van lopen? Daar komt nu verandering in, ook dankzij de inzet van partijen als Wandelnet en de samenwerking met de MobiliteitsAlliantie.” 

Fiets en voetganger 

“Voordat de auto was uitgevonden, was de straat sowieso voor lopen, voor mensen, voor verblijven en om een praatje te maken of in de zon te hangen. Een groot deel van die ruimte is ons ontnomen door het rijdende verkeer. Met name door de auto, maar in Nederland ook door de fiets. Fiets en voetganger zijn heel vaak partijen die met elkaar optrekken, maar door de toename van grote bezorg(bak)fietsen en snelle e-bikes is de fiets niet meer automatisch de bondgenoot van de voetganger.” 

Geen mobiliteit zonder lopen 

“Zonder voetgangers bestaat er geen mobiliteit, niemand rolt direct uit bed in de auto of in de trein. Je loopt naar de auto, naar de fiets, naar de ov-halte. Het is belangrijk dat je kunt lopen zonder dat je je onveilig voelt, lopen moet veilig en comfortabel zijn en redelijk worden ingericht, zowel qua afstand als kwaliteit, bijvoorbeeld door voldoende licht op de route en een stoep zonder losliggende tegels.” 

Dé voetganger bestaat niet 

“In verkeerskundig denken hebben we het over ‘de’ voetganger, maar die bestaat niet. Een jong kind is een heel ander soort voetganger dan een gezonder dertiger, het kind ziet de wereld letterlijk op andere hoogte en kan ook nog geen goede inschattingen maken. Je moet niet proberen kinderen aan te passen aan het verkeer, maar het verkeer aanpassen aan de kinderen. Dat was ook het idee achter de woonerven. Maar ook ouderen en mensen met een fysieke beperking zijn hele andere voetgangers, waar niet altijd voldoende rekening mee wordt gehouden.” 

Empathie en handhaven 

Jonquiere pleit voor empathie onder verkeersdeelnemers. “Denk eens aan de voetganger, ook als je je auto op de stoep wilt parkeren of als je snel wilt fietsen. Empathie en handhaving zijn nodig om misstanden te voorkomen, en aan beide is gebrek.” 

Ruimtevoorlopen.nl

MENSenSTRAAT.nl

lopen utrecht gracht

foto: Shutterstock