Smart mobility: meer dan slimme technologie

donderdag 23 maart 2017
timer 3 min
Smart mobility bestaat uit veel meer dan voertuigen met nieuwe technologie. Om te bereiken dat we ons 'slim verplaatsen', is het gebruik van data misschien nog wel essentiëler. Het was een van de conclusies van een discussieronde tijdens het FFWD Event in Utrecht onder leiding van Robin van Haasteren, directeur New Business en Marketing bij Vialis.

Volgens Van Haasteren wordt vaak over smart mobility gedacht dat het gaat om voertuigen die steeds slimmer worden, maar het begrip omvat veel meer. Het gaat ook om het gebruiken van steeds meer data die het mogelijk maken om betere keuzes te maken, zoals reizen met een andere modaliteit of op een ander tijdstip dan we aanvankelijk van plan waren. Misschien kan de conclusie na afweging wel zijn dat we helemaal niet op pad hoeven gaan.

Trends

Deze ontwikkeling speelt zich af tegen de achtergrond van een aantal trends. Van Haasteren ziet de behoefte aan mobiliteit groeien: er zijn meer en langere verplaatsingen en nu de crisis voorbij is, neemt de filedruk weer toe.

 

Een tweede trend is de roep om duurzaamheid, die ook op mobiliteitsgebied ook aanwezig is. Veiligheid speelt (weer) een belangrijke rol nu het aantal verkeersslachtoffers voor het eerst sinds lange tijd weer toeneemt: het wordt drukker op de weg en de snelheidsverschillen tussen de verkeersdeelnemers nemen toe.

 

Met het toenemende gebruik van data wordt ook cybersecurity steeds belangrijker. De rol van de overheid neemt ondertussen af: er wordt meer aan de markt overgelaten en er ontstaan meer publiek-private samenwerkingsvormen.

Thuiswerkapp

De hierop volgende discussieronde leverde een aantal ideeën op die als ‘aanjager’ kunnen dienen om de ontwikkeling van smart mobility vooruit te helpen. Zo kunnen werkgevers gestimuleerd worden om thuiswerken meer te faciliteren. Op basis van verkeersdata en andere gegevens, zou een app suggesties kunnen doen als ‘Je hebt vandaag geen afspraken op het werk, dus je kunt thuiswerken’, of ‘Is het wel verstandig om deze afspraak om negen uur te plannen?’ Het lijken kleinigheden, maar zonder veel geld uit te geven kan dit al bijdragen aan het verminderen van de filedruk.

Flexibele reiskostenvergoeding

In dezelfde lijn ligt het idee om goed gedrag te belonen als alternatief voor het ‘bestraffen’ van minder gewenst gedrag door middel van rekeningrijden. Het motto: we zijn in Nederland goed in loyaliteitsprogramma’s en zegeltjes plakken, waarom zouden we dat dan ook niet met mobiliteit doen? Betalen voor spitsmijden is al een bekende praktijk, maar de werkgever kan de reiskostenvergoeding afhankelijk maken van de gebruikte modaliteit en/of het tijdstip waarop wordt gereisd.

 

Willen dergelijke ideeën een succes worden, dan is er wel iets essentieels nodig: het delen van data. Iedereen verzamelt data en die moeten worden gebruikt om het systeem te ‘voeden’, zodat er goed inzicht in vervoersstromen ontstaat en er op basis van steeds meer gegevens goede – zeg maar ‘smart’ – beslissingen kunnen worden genomen.

Overheidstaak

Daar ligt een belangrijke rol voor de overheid. Vervoerbedrijven weigeren nu vaak om data beschikbaar te stellen, onder verwijzing naar de privacy of de concurrentiegevoeligheid van die gegevens. Ook overheden onderling zijn niet altijd scheutig met het delen van data.

 

Hoewel de mobiliteitsproblemen zich vooral op stedelijk en regionaal niveau afspelen, is optreden van de rijksoverheid hierbij noodzakelijk: er is wet- en regelgeving nodig die het delen van data verplicht stelt. Alleen zo kan de ontwikkeling van smart mobility goed en snel van de grond komen.

Slimme mobiliteit is meer dan alleen maar slimme technologie.

Lees verder

Maakt iVRI de verwachtingen waar?

13 okt om 10:10 uur
Je wordt het je pas bewust als je in het buitenland bij een verkeersregelinstallatie (VRI) staat te wachten. Er is…
Lees verder »

Duidelijke informatie laadpalen verplicht in 2021

13 okt om 07:05 uur
Vanaf juli 2021 is het verplicht voor exploitanten van publieke laadpalen om duidelijke en transparante informatie…
Lees verder »

Het bevorderen van de toekomst van autonoom rijden met co-simulatie

6 okt om 10:03 uur
Welke invloed hebben zelfrijdende auto’s op het verkeer in de toekomst? Alle denkbare scenario’s kunnen…
Lees verder »

Verkiezing mooiste fietsenstalling van het jaar

6 okt om 09:47 uur
In de regio Haaglanden is de verkiezing van de mooiste fietsenstalling van het jaar begonnen. Het gaat dan om…
Lees verder »

Fiets- en voetgangersoversteek in één oogopslag

6 okt om 09:17 uur
Onmiskenbare, geel omhulde fiets- en voetgangersknoppen vallen sinds 20 jaar op in het Zwitserse straatbeeld. Deze…
Lees verder »

Stein loopt op de troepen vooruit met GIS-erfgoedkaart

28 sep om 16:54 uur
Met de Omgevingswet en het omgevingsplan in 2022 op komst, moet elke Nederlandse gemeente zijn cultureel erfgoed…
Lees verder »

Met verkeersdata richting smart cities

23 sep om 13:55 uur
“Ons doel is om veiligere en leefbaardere steden te creëren”, vertelt Epko van Nisselrooij, Business Development…
Lees verder »

'Voor de GIS-viewer heb je geen technische vaardigheden nodig'

23 sep om 13:00 uur
“De presentatie die wij geven op het Verbindingsfestival gaat over een moderne GIS-viewer om informatie op de…
Lees verder »