Smart mobility: meer dan slimme technologie

donderdag 23 maart 2017
timer 3 min
Smart mobility bestaat uit veel meer dan voertuigen met nieuwe technologie. Om te bereiken dat we ons 'slim verplaatsen', is het gebruik van data misschien nog wel essentiëler. Het was een van de conclusies van een discussieronde tijdens het FFWD Event in Utrecht onder leiding van Robin van Haasteren, directeur New Business en Marketing bij Vialis.

Volgens Van Haasteren wordt vaak over smart mobility gedacht dat het gaat om voertuigen die steeds slimmer worden, maar het begrip omvat veel meer. Het gaat ook om het gebruiken van steeds meer data die het mogelijk maken om betere keuzes te maken, zoals reizen met een andere modaliteit of op een ander tijdstip dan we aanvankelijk van plan waren. Misschien kan de conclusie na afweging wel zijn dat we helemaal niet op pad hoeven gaan.

Trends

Deze ontwikkeling speelt zich af tegen de achtergrond van een aantal trends. Van Haasteren ziet de behoefte aan mobiliteit groeien: er zijn meer en langere verplaatsingen en nu de crisis voorbij is, neemt de filedruk weer toe.

 

Een tweede trend is de roep om duurzaamheid, die ook op mobiliteitsgebied ook aanwezig is. Veiligheid speelt (weer) een belangrijke rol nu het aantal verkeersslachtoffers voor het eerst sinds lange tijd weer toeneemt: het wordt drukker op de weg en de snelheidsverschillen tussen de verkeersdeelnemers nemen toe.

 

Met het toenemende gebruik van data wordt ook cybersecurity steeds belangrijker. De rol van de overheid neemt ondertussen af: er wordt meer aan de markt overgelaten en er ontstaan meer publiek-private samenwerkingsvormen.

Thuiswerkapp

De hierop volgende discussieronde leverde een aantal ideeën op die als ‘aanjager’ kunnen dienen om de ontwikkeling van smart mobility vooruit te helpen. Zo kunnen werkgevers gestimuleerd worden om thuiswerken meer te faciliteren. Op basis van verkeersdata en andere gegevens, zou een app suggesties kunnen doen als ‘Je hebt vandaag geen afspraken op het werk, dus je kunt thuiswerken’, of ‘Is het wel verstandig om deze afspraak om negen uur te plannen?’ Het lijken kleinigheden, maar zonder veel geld uit te geven kan dit al bijdragen aan het verminderen van de filedruk.

Flexibele reiskostenvergoeding

In dezelfde lijn ligt het idee om goed gedrag te belonen als alternatief voor het ‘bestraffen’ van minder gewenst gedrag door middel van rekeningrijden. Het motto: we zijn in Nederland goed in loyaliteitsprogramma’s en zegeltjes plakken, waarom zouden we dat dan ook niet met mobiliteit doen? Betalen voor spitsmijden is al een bekende praktijk, maar de werkgever kan de reiskostenvergoeding afhankelijk maken van de gebruikte modaliteit en/of het tijdstip waarop wordt gereisd.

 

Willen dergelijke ideeën een succes worden, dan is er wel iets essentieels nodig: het delen van data. Iedereen verzamelt data en die moeten worden gebruikt om het systeem te ‘voeden’, zodat er goed inzicht in vervoersstromen ontstaat en er op basis van steeds meer gegevens goede – zeg maar ‘smart’ – beslissingen kunnen worden genomen.

Overheidstaak

Daar ligt een belangrijke rol voor de overheid. Vervoerbedrijven weigeren nu vaak om data beschikbaar te stellen, onder verwijzing naar de privacy of de concurrentiegevoeligheid van die gegevens. Ook overheden onderling zijn niet altijd scheutig met het delen van data.

 

Hoewel de mobiliteitsproblemen zich vooral op stedelijk en regionaal niveau afspelen, is optreden van de rijksoverheid hierbij noodzakelijk: er is wet- en regelgeving nodig die het delen van data verplicht stelt. Alleen zo kan de ontwikkeling van smart mobility goed en snel van de grond komen.

Slimme mobiliteit is meer dan alleen maar slimme technologie.

Lees verder

Ontdek de trends in smart mobility

20 mei om 13:47 uur
CCV presenteert het rapport 'Smart Mobility, 15 trends door 11 experts'. In het rapport komen 11…
Lees verder »

Innovatieve aanbesteding voor A348 Arnhem-Dieren

18 mei om 11:06 uur
De provincie Gelderland heeft het wegonderhoud van de A348 Arnhem-Dieren op innovatie wijze aanbesteed. Hierin…
Lees verder »

Wat mobiliteitstrends betekenen voor betaalwijzen

12 mei om 10:22 uur
Tijdens het verzamelen van deskundige inzichten voor ons komende rapport over mobiliteitstrends, werden een aantal…
Lees verder »

Drie provincies werken aan energieopwekkend wegdek

4 mei om 12:27 uur
De provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant slaan de handen ineen bij de ontwikkeling van…
Lees verder »

ECT deelt containerdata via veilige datadienst

1 mei om 15:55 uur
De containerterminal-operator Hutchison Ports ECT Rotterdam (ECT) is toegetreden tot datadienst iSHARE, een…
Lees verder »

Vrachtwagen op waterstof-brandstofcel met mobiel tankstation

14 apr om 11:31 uurtimer5 min
H2-Share's eerste vrachtwagen op waterstof rijdt nu in Nederland. De vrachtwagen is gebouwd door VDL. Uniek aan de…
Lees verder »

Heel Brabant online

6 apr om 14:37 uurtimer5 min
Provincie Noord-Brabant nam vier jaar geleden het voortouw voor een provinciebreed verkeersmodel dat de data van…
Lees verder »

Hoe ga je om met de logistieke uitdagingen tijdens de COVID-19 crisis?

6 apr om 11:12 uurtimer5 min
Supermarkten hebben te maken met een toenemende vraag, retailers en restaurants stappen over op bezorgdiensten. De…
Lees verder »