Veiligere landbouwroute verhoogt verkeersveiligheid

dinsdag 25 augustus 2020

Waterschap Scheldestromen start op maandag 31 augustus met werkzaamheden om de landbouwroute rondom Kamperland te verbeteren. Door landbouw- en fietsverkeer te scheiden op deze landbouwroute wordt de verkeersveiligheid versterkt.

Daarnaast zorgt een verbeterde route voor een betere bereikbaarheid van de mestsilo aan de Schaapskooiweg en landbouwpercelen in de omgeving. Aannemingsbedrijf Reimerswaal B.V. voert het werk voor het waterschap uit. De werkzaamheden duren tot eind oktober. Aansluitend hierop verricht gemeente Noord-Beveland werkzaamheden uit aan de Veerweg in Kamperland. 
 
De landbouwroute tussen Walcheren en Noord-Beveland loopt door de kern Kamperland. Hierdoor ontstaan onveilige situaties in Kamperland. De mestsilo aan de Schaapskooiweg en landbouwpercelen in de omgeving van Kamperland zijn ook niet optimaal bereikbaar. Na het verbeteren van deze route rondom Kamerland zijn deze bestemmingen beter bereikbaar en wordt het landbouwverkeer langs Kamperland gebundeld.

Hiermee worden hinder, onveiligheid en risico’s verminderd en de landbouwlogistiek (doorstroming) verbeterd. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door financiering vanuit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (‘Europa investeert in zijn platteland’) en met medewerking van gemeente Noord-Beveland. 

Wat gaat er gebeuren?

Diverse wegen in de omgeving worden verbreed en versterkt, zodat deze beter geschikt zijn voor zijn voor landbouwverkeer. Er komen passeerplaatsen op de Krommeweg, Campensnieuwlandweg, Burgemeester de Moorweg en de Kruisweg. Om de verkeersveiligheid te verbeteren wordt het kruispunt bij de Ruiterplaatweg aangepast. Er komt een verkeersplateau ter hoogte van het kruispunt. Daarnaast wordt de Campensnieuwlandweg verlegd, zodat die haaks aansluit op de Ruiterplaatweg. De Stekeldijk bij Plankendorp wordt verlegd, zodat deze verder van de woningen af komt te liggen. Dit verhoogt de verkeersveiligheid en hebben de direct aanwonenden minder overlast van het passerende verkeer. 

Planning en omleidingen

De werkzaamheden vinden plaats in de periode eind augustus tot eind oktober dit jaar. 
Gedurende het gehele werk wordt het landbouwverkeer omgeleid via de Langeweg, Oosthavendijk, Westhavendijk en Baas Huisweg. Tijdens de werkzaamheden aan kruispunt Ruiterplaatsweg/Campensnieuwlandweg wordt het fietsverkeer omgeleid over de Noordstraat. Het overige verkeer kan zo veel als mogelijk gebruik blijven maken van de Ruiterplaatweg, maar moet wel rekening houden met enige hinder en een nachtafsluiting. 
 
De planning per locatie:

  • Schaapskooiweg – Kruisweg – Kruisdwarsweg: Maandag 31 augustus t/m vrijdag 18 september
  • Stekeldijk bij Plankendorp: Maandag 14 september t/m vrijdag 2 oktober
  • Burg. de Moorweg, kruising met de Noordstraat: Maandag 28 september t/m vrijdag 16 oktober
  • Ruiterplaatweg, kruising met Burg. de Moorweg: Maandag 5 oktober t/m vrijdag 23 oktober
  • Krommeweg - Campensnieuwlandweg: Maandag 19 t/m vrijdag 30 oktober

De planning is onder voorbehoud en afhankelijk van de voortgang van de werkzaamheden.

Lees verder

Veilige oplossingen voor elk oversteekpunt

5 jan om 08:55 uur
De installaties van Traffic-Care staan bekend als betrouwbaar en degelijk. Zo ook in Lemiers, waar het bedrijf…
Lees verder »

GIS-experts leveren gemeentelijke data, verkeerskundige analyseert

22 dec 2020
Verkeersveiligheidsexperts van Antea Group en Royal HaskoningDHV helpen gemeenten bij het opstarten van…
Lees verder »

Hectometerpaalproblematiek

21 dec 2020
“Stel, u bent wegbeheerder. Uw wegen zijn goed ontworpen, goed aangelegd en goed onderhouden. Toch gebeuren er nog…
Lees verder »

Leer peuters en kleuters al het verkeer

20 okt 2020
Elk verkeersslachtoffer is er één te veel, zeker wanneer het een kwetsbare groep zoals kinderen betreft. Allerlei…
Lees verder »

Risico-inventarisatie verkeersveiligheid zonder (big) data bij provincie Zeeland

25 sep 2020
In het kader van het Strategische Plan Verkeersveiligheid 2030 zijn veel provincies en gemeenten dit jaar gestart…
Lees verder »

Haagse Verkeersdag voor kinderen van 2 tot 12 jaar groot succes

22 sep 2020
Op het schoolplein van het Dakotatheater in Den Haag vond op vrijdag 19 september een leerzame en geslaagde…
Lees verder »

Verbindingsfestival gaat in op ‘veiligheid op straat’

15 sep 2020
Acquire Publishing organiseert op 29 september het tweede digitale Verbindingsfestival. Met daarin onder meer…
Lees verder »

Rotterdam start experiment Veilige Schoolomgeving

15 sep 2020
Om het veiliger voor kinderen te maken in de buurt van hun basisschool, start Rotterdam het verkeersexperiment…
Lees verder »